Vyhľadávanie celého textu

Vyhľadávanie celého textu

Táto funkcia vyhľadá všetky výrazy, ktoré sa vyskytujú v oznámeniach Berty Duddeovej. Nájdu sa len tie dokumenty, ktoré obsahujú VŠETKY hľadané výrazy. Ak nedostanete žiadne výsledky alebo dostanete len niekoľko výsledkov, znížte počet hľadaných slov a skontrolujte, či v nich nie sú pravopisné chyby!
Na optimalizáciu funkcie vyhľadávania a našej webovej stránky je potrebné zaznamenávať vaše vyhľadávanie anonymne. Ak s tým nesúhlasíte, nepoužívajte funkciu vyhľadávania. Prípadne si môžete napríklad stiahnuť zbierku všetkých oznámení a vyhľadávať v nich lokálne pomocou prehliadača PDF.