Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8917

8917 GOD probeert door ZijN aanspreken de liefde van de mensen te winnen

24 januari 1965: Boek 93

Welk een rijkdom kunt u, die voortdurend Mijn genadegaven ontvangt en daardoor steeds een bewijs van Mijn aanwezigheid bezit, uw eigendom noemen, dat u nooit meer afgenomen kan worden. U werd een buitengewone kennis bijgebracht die niemand u weerleggen kan, want zo'n kennis kan u alleen de ENE geven, Wiens weten overal bovenuit gaat, DIE het echter aan een ieder wil overdragen die daar een ernstig verlangen naar heeft en Mij serieus daarom vraagt.

En dat IK veel meer weet dan het u mogelijk is op te nemen, moet u alleen maar aansporen tot steeds grotere zielerijpheid. U zult onmetelijk zalig zijn hoe verder u in Mijn eeuwig heilsplan doordringt, hoe meer u over Mijn besturen en werken opheldering gegeven wordt. Want dan zullen alle goederen van deze wereld niet in staat zijn u te bekoren, zodra u achter de geheimen van de schepping bent gekomen en al het gebeuren begrijpen kunt.

Want dan bent u weer in een toestand van inzicht en u staat dan in het licht en benadert weer de oerstaat, toen u bovenmate zalig was. En dan is ook gauw uw bestaan als mens voltooid en u kunt ook uw lichamelijk omhulsel afleggen en in Mijn rijk terugkeren, dat uw ware thuisland is.

Streef daarom naar grotere zielerijpheid en wordt dit streven niet moe, geloof dat nooit gedachte heerlijkheden u wachten in Mijn rijk dat niet van deze wereld is.- Uw streven moet zijn u steeds dichter bij Mij aan te sluiten, Mij niet meer uit uw gedachten te laten. IK wil bij u zijn en weer Mijn Liefdelicht in u laten stralen, wat dan ook tot gevolg heeft dat het in u zelf licht wordt en u Mijn Stem zo helder en duidelijk vernemen kunt, dat u er niet meer aan twijfelt dat IK Zelf u toespreek en onderwijs.

En dat Mijn Liefde eeuwig u geldt moet u hier aan zien dat IK uw liefde winnen wil. IK ben u tot in de diepte gevolgd en help u hier weer uit omhoog te stijgen, tot u zich als mens belichamen kunt. En ook dan houdt Mijn Liefde niet op, Ze schenkt u genade op genade en is tot elke hulp bereid. Ze probeert uw liefde te verwerven door u aan te spreken en u kracht te verlenen, die u alleen maar op de juiste manier behoeft aan te wenden om hogerop te klimmen naar den hoge om uiteindelijk Mijn rijk binnen te kunnen gaan. Want Mijn liefde wil u als Mijn kinderen ontvangen, zij wil u de hoogste zaligheden bereiden waarvan u zich geen voorstelling maken kunt.

En dat is wat IK door Mijn spreken tot u bereiken wil; dat u van Mijn tegenwoordigheid overtuigd bent en dan Mij ook Mijn Liefde beantwoordt. Dat u uw hart opent om Mijn Liefde in u te laten binnen stralen, waarna het één worden met Mij in liefde kan plaatsvinden wat uw gelukzaligheid uitmaakt. U zult Mij dan eeuwig prijzen en lof en dank zingen, want u bent dan weer volmaakt zoals u dat was in het eerste begin, net zoals uw VADER in de hemel.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte