Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8860

8860 Voortzetting van 8859

27. Sep 1964: Boek 93

IK kan u niet in de dwaling voort laten gaan, u die de opdracht aanvaard hebt de waarheid te verbreiden en u hiervoor in te zetten, daarom moet u op de eerste plaats weten waar dwaling is binnengeslopen. U zult meemaken dat men alle geloofspunten zal ontzenuwen en dat u dan vast zult moeten staan, wat u ook kunt als u zelf in het bezit van de waarheid bent. Dan zal het u ook lukken elke tegenwerping te weerleggen, want IK Zelf zal u de woorden in de mond leggen, wat IK echter alleen dan kan als IK in u de wil zie, alleen de zuiverste waarheid te verdedigen, en u zult dan ook geen mens hoeven te vrezen die uw geloof aan het wankelen wil brengen.

Daarom onderricht IK u tot in het kleinste en maak u opmerkzaam waar de dwaling is binnengeslopen, steeds ermee rekening houdend dat u eens uw standpunt daartegenover moet bepalen, maar u zult ook kunnen standhouden. U zult u niet bang laten maken maar steeds met Mijn Woord de tegenstander verslaan als u op tegenspraak stuit. Want IK zal u niet zonder hulp laten. IK ken elke vraag en IK zal ze u beantwoorden, zodat u nooit verlegen zult zijn om een antwoord.

Steeds moet u de mensen vragen of zij niets anders dan de zuivere waarheid begeren, want dat alleen is maatgevend. Het verlangen naar de waarheid is nog te weinig onder de mensen aan te treffen, zij vragen niet innig genoeg om bescherming tegen elke dwaling, om welke reden dus ook hij kan ingrijpen voor wie zij zich in acht moeten nemen. De mensen denken echter allen de waarheid te begeren, dan echter zou er bij hen geen dwaling kunnen binnensluipen, want IK behoed waarlijk ieder die MIJ dienen wil in het verbreiden van de waarheid.

U echter, die het echte waarheidsverlangen bezit, zult achterdochtig worden zodra u een dwaalleer ontdekt, en dan hoeft u zich slechts met MIJ in verbinding te stellen en IK zal u altijd opheldering geven hoe zo'n dwaalleer ontstaan kon en waarin zij bestaat. Daarom is u het gebeuren van de schepping op zo'n manier duidelijk gemaakt, dat u de Liefde, Wijsheid en Macht van uw GOD en Schepper als grond ervan getoond werd, zodat u nu ook niet meer aan Zijn Volmaaktheid zult kunnen twijfelen.

Vertaald door Gerard F. Kotte