Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8843

8843 Rekenschap afleggen De verbreiding is dringende noodzaak

22 augustus 1964: Boek 93

IK kan u altijd alleen maar vermanen om standvastig te zijn, als u ter verantwoording wordt geroepen terwille van Mijn leer. En u zult nog erg worden aangevallen, want de zuivere waarheid wil niemand horen. Daarom vraag van MIJ nu reeds veel kracht voor uzelf, opdat u alle benauwenissen het hoofd kunt bieden. Weliswaar kunnen tegenargumenten u niet van uw stuk brengen, want u bent van de waarheid van dat wat u ontvangt, overtuigd. Maar uw tegenstanders zijn spitsvondig. Zij proberen u aan 't wankelen te brengen en er is waarlijk een vast geloof en een sterk vertrouwen op Mijn Kracht voor nodig, om tegen hen opgewassen te zijn.

Bereid u zich er daarom op voor dat van u verantwoording geƫist wordt en spreek dan vrijmoedig wat IK u in de mond leg, want u bent het dan niet meer die daar spreekt, maar IK spreek door u. Want IK zal er ook dan nog enige voor MIJ winnen die de zuivere waarheid meer bevalt dan de misvormde leerstellingen, die u aan de kaak moet stellen.

Alleen Mijn Woord uit den hogen is zuivere waarheid en dat kunt u ook als zodanig uitdragen zonder te moeten vrezen dat u tegen Mijn Wil in handelt, als u ook uw medemensen opheldering geeft over dat, wat IK Zelf van hen eis te geloven. Het weten daarover heb IK altijd weer de mensen doen toekomen. Maar zodra zij zich nog verbonden voelden met een geestesrichting, waren de opvattingen nog te diep in hen geworteld en het aannemen van deze leringen - die in krasse tegenstelling stonden met hun opvattingen, stuitte op weerstand. Nu echter is door een werktuig dat geheel vrij was van eigen meningen (B.D.= opm. v.d.uitg.) MIJ de mogelijkheid gegeven Mijn GEEST binnen te laten stromen, en DEZE onderrichtte haar waarlijk juist. En ook is de dringende noodzaak van een behandeling van Mijn leer zo duidelijk, want de mensen zijn lauw en op geen enkele manier komen zij Mijn goddelijke geboden van de liefde na - tot op enkele uitzonderingen, die in overeenstemming met hun graad van liefde beoordeeld worden, niet echter volgens uiterlijkheden, die een gruwel zijn voor Mijn Ogen.

Het is de tijd van het einde - en dat alleen al zou u de belangrijkheid van het toezenden van de zuivere waarheid begrijpelijk moeten maken, want niemand mag zeggen over de waarheid niet ingelicht te zijn. IK zal al diegenen wakker schudden en tot nadenken brengen die ontvankelijk voor de waarheid zijn. Of zij echter bereid zijn de waarheid aan te nemen, dat bepalen zij zelf, zij zullen zich echter ook moeten verantwoorden voor hun wil. Dus daarom heb IK gewezen op de tijd waarin Mijn evangelie een zuivering nodig heeft, waarvoor dan ook nu eenmaal een opnamevat nodig is (B.D.) dat zich voor MIJ, zonder weerstand te bieden, openstelde om een machtig Licht te laten binnenstromen, dat geen tegenstand bood en MIJ zo de mogelijkheid gaf MIJ te uiten en Mijn leer weer te geven - zoals IK wil dat ze begrepen moet worden.

Als u, mensen alleen maar dit ene zou willen geloven, dat IK alleen de graad van liefde bij het verscheiden uit het aardse leven beoordeel, dan zou u allen u alleen maar beijveren deze beide geboden te vervullen, u zou daardoor alles ontvangen wat IK u beloofd heb toen IK op aarde leefde. U zou licht en kracht en genade ontvangen in overvloed, u zou u geen aardse zorgen hoeven te maken, want u zou dan waarlijk alleen voor uw ziel zorgen en een leven voeren dat aan Mijn Wil beantwoordt.

U zou JEZUS CHRISTUS onderkennen en erkennen als GOD's ZOON en Verlosser van de wereld. U zou MIJZelf in HEM herkennen, want een leven in liefde, dat in u de Geest tot leven wekt, verschaft u al dit weten. U echter die MIJ dienen wilt, u moet standvastig blijven en uit het rijke weten uw kracht putten, die u altijd toestroomt als u zich met MIJ verbindt door werken van liefde en innig gebed.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte