Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8842

8842 Studie is geen garantie voor geestelijk weten

21 augustus 1964: Boek 93

Het is een weids gebied dat u ontsloten wordt door Mijn spreken tot u uit den hogen. U dringt daardoor in voor u nog onbekend land door, u neemt een bijzondere en omvangrijke kennis in ontvangst en u kunt u buitengewoon verrijken aan geestelijke goederen. Maar dat verplicht u ook tot doorgeven, want deze geestelijke gaven moeten overal helder stralen waar harten zijn die deze gewillig tot zich nemen. Want wat u ontvangt, dat is waarheid en blijft waarheid, ook al wekt ze altijd weer ergernis op bij hen die hun verstand hoger achten dan geestelijke openbaringen. Maar zolang deze mensen zich niet vrij kunnen maken van traditioneel overgenomen opvattingen, zolang zijn zij ook niet in staat de zuivere waarheid te begrijpen. Want wat door studie verkregen wordt is dode kennis, als de geest van hen die zich die kennis eigen maken niet ontwaakt is.

Daarom zult u daar de grootste afwijzing ondervinden waar alleen het verstand werkzaam is, waar IKZelf niet spreken kan omdat IK tot de geest van een mens spreek. Maar dit vraagt een leven in de liefde, omdat die geest alleen zo de band met MIJ - de Vadergeest - in stand houdt. Slechts zelden zult u daarom bij verstandsmensen begrip vinden, wat u echter niet mag verhinderen om voor de enige waarheid op te komen. Want geen mens zal in staat zijn u dat te weerleggen, wat IKZelf als waarheid naar de aarde zend en tegen Mijn argumenten kan waarlijk niets worden ingebracht.

Dat deze mensen stukken uit de bijbel naar eigen goeddunken uitleggen laat alleen steeds duidelijk hun dwaling zien, die zij echter niet willen toegeven op grond van hun jarenlange studie. Maar wat nut heeft dat zonder dat de geest tot leven is gewekt? En hoeveel dwaling heeft het al niet tot stand gebracht! Uw opdracht is echter om daar tegen in te gaan en alle dwaling aan het licht te brengen. U moet de mensen de onverholen waarheid aanbieden, die zij dan ook veel eerder zullen aannemen dan die opvattingen, die aanspraak op de "waarheid" willen maken. Wat u op u neemt om de kennis uit den hogen tot de mensen te brengen heeft Mijn zegen, en uw inspanning zal daarom zijn doel niet missen. Want er zijn veel mensen die aan de misvormde leer aanstoot nemen en die gelukkig zullen zijn een voor hen aanneembare verklaring gevonden te hebben.

Maar u zult u vaak die mensen tot vijanden maken die in hun door studie verkregen kennis volharden, juist omdat hun het ontwaken van de geest ontbreekt. Dat mag u echter niet storen, want u werkt in Mijn opdracht en u verkondigt de waarheid die alleen uit MIJ voortkomt. En daardoor overtreft u hen in kennis, want u kunt uitleg geven over alles wat vóór de schepping van de wereld en mensen is voorgevallen. En dat is waarlijk van grote betekenis en kan u niet weerlegd worden. Ze kunnen het alleen afwijzen als ongeloofwaardig, maar toch kunnen zij geen betere verklaring en motivering geven van uw bestaan op deze aarde. Zij zullen moeten toegeven dat zij door studie daar ook niets over vernomen hebben - wat echter door MIJ Zelf aan de mensen kenbaar is gemaakt.

U, mensen die een grote verstandelijke kennis bezit kunt u toch niet inbeelden begunstigd te zijn tegenover mensen met minder verstand, als het om het bereiken van de zielerijpheid gaat. U kunt toch de zielerijpheid niet afhankelijk maken van de scherpte van uw verstand - omdat u studeren kon - tenzij, u voordien al uw geest gewekt zou hebben, maar die zou u dan ook zonder studie op de dwaling gewezen hebben. Daarentegen kan zelfs een mens met een zwak verstand het ontwaken van de geest bereiken, omdat daar alleen de liefde voor nodig is. De liefde moet juist beoefend worden om de geest tot leven te brengen. Wie dus vanuit de liefde leeft, kan niet verklaren met dwaalleren in te stemmen. Hij weet precies waar de dwaling is binnengeslopen en zal zich helemaal inzetten deze dwaalleren uit te roeien.

En of u nu bij de ene of de andere geestelijke richting behoort, dit ene bemerkt u allen: Niet voordat u de geest in u tot leven hebt gewekt - blijft uw kennis een dode kennis die ook geen kracht vermag uit te stralen op de toehoorders. Dit is in het bijzonder gezegd tot allen die Mijn openbaringen afwijzen op grond van hun aardse kennis, die IK daarom geen andere naam kan geven omdat ze door studie verkregen werd, wat echter geen garantie is voor de waarheid. Want de waarheid kan alleen van MIJ - de OERBron van de waarheid - verkregen worden.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte