Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8840

8840 Onbekende vliegende objecten

16 augustus 1964: Boek 93

Wat u wordt verteld over "onbekende vliegende objecten" kunt u gewoonweg afwijzen als leugen, want het zijn niets anders dan fantastische wensdromen van hen, die zich daarvoor in de handen van de tegenstander begeven, omdat zij geen verbinding hebben met Mij, Die hun dan ook opheldering zou kunnen geven. Het verlangen van wereldse mensen is te groot, die een met zekerheid komend einde niet willen toegeven en daarom naar uitwegen zoeken om het einde te ontgaan. En dit alles behoort tot de tekenen van de eindtijd, dat ze hopen op redding van andere werelden, zonder er bij te bedenken dat er geen verbinding bestaat tussen de aarde en de bewoners van die werelden.

Zoveel is zeker, dat mensen die beweren zulke objecten gezien te hebben, zich in zekere zin met de krachten van de onderwereld verbinden, dat zij door de macht die de vorst der duisternis nog heeft en die hij in de laatste tijd bijzonder gebruikt, in de ban worden gehouden en hem hun zinnen toekeren. Hij openbaart zich in de vorm van verschijnselen die tenslotte tot in details beschreven kunnen worden, wat ook weer een teken is van de houding van de mensen tegenover MIJ. Diepgelovige mensen zullen zulke verschijnselen niet beleven, want voor hen geldt de wegneming van de mijnen vóór het einde, die echter niet op die manier plaatsvindt dat IK Mijn dienaren naar de aarde zend, maar Zelf kom in de wolken, zoals IK het u heb gezegd.

Die zogenaamde afgezanten zijn krachten der duisternis, die in het einde wel een grote macht hebben door het tot stand laten komen van zichtbare drogbeelden, die echter ook net zo vergaan zoals ze verschenen - die echter alleen gezien kunnen worden door die mensen die of reeds ten prooi zijn gevallen aan de tegenstander, of door hen, die nog niet de juiste houding tegenover MIJ vonden. Want wie zich aan MIJ vasthoudt, die wordt door Mijn GEEST onderwezen en dat waarlijk in alle waarheid.

Wat echter verwacht u, mensen van die verschijnselen? U gelooft tegelijk de beloften die u op mediamieke wijze zijn overgebracht en wandelt daardoor meer dan ooit in de duisternis. Wat u meent te zien zijn geen zichtbare scheppingen van MIJ, maar bedrieglijke beelden van hem die zich de wensen en het verlangen van hen ten nutte maakt die het leven willen behouden en door dit verlangen zijn macht versterken. En ook de inzittenden van zulke "zichtbare" objecten komen uit zijn wereld, die zich voor een korte tijd materialiseren, maar dan ook weer vergaan.

De tegenstander heeft in het einde grote macht, dat wordt u steeds weer door MIJZelf verteld. En met het oog op het einde gebruikt hij die macht, om hen te verleiden die niet vast staan tegenover MIJ en door hun wil gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Maar uit die sferen die MIJ toebehoren zal u geen boodschap van die aard toegestuurd worden, want waar IKZelf Mijn Licht laat stralen, daar heeft de tegenstander geen toegang. Wie zich echter reeds op zijn terrein bevindt, die zal steeds weer bewijzen kunnen aanvoeren, die echter niet anders te beoordelen zijn dan schijn en bedrog.

Houd u vast aan Mijn Woord, dat er geen verbindingen bestaan tussen de bewoners van de verschillende hemellichamen en dat - wanneer het einde nadert - niemand het einde kan ontgaan, maar door Mij wordt weggenomen in levende lijve, of aan de hernieuwde kluistering ten prooi valt. Maar daarvoor heb IK waarlijk geen boden uit een andere wereld nodig, anders zou ook u daarover uitsluitsel gegeven worden, u die de waarheid moet uitdragen in de wereld. Daarom houd u vast aan dat wat IK u zeg en laat u niet in de war brengen, want Mijn tegenstander is ook uw vijand en hij probeert u in het verderf te storten, wat hij echter niet kan bij hen die MIJ trouw zijn toegedaan, die Ik redden zal uit alle nood op de jongste dag.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte