Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8819

8819 Wie gelooft er aan de lange ontwikkelingsgang over de aarde?

24 juni 1964: Boek 93

Sedert uw afval van MIJ zijn aeonen jaren voorbijgegaan - een tijdsbegrip dat voor u onvoorstelbaar is, dat u echter nu zou kunnen beëindigen, als u de wil hebt, uiteindelijk bij MIJ aan te komen. In aller-kleinste partikeltjes opgelost, legde u deze weg af en tevoren moesten voor u al die scheppingen ontstaan waarvoor oneindige tijden nodig waren, tot de voormalige oergeest weer samengevoegd was zoals die van MIJ is uitgegaan. Elke fase van uw ontwikkeling bracht weer ontelbare voorstadia met zich mee, er kon geen fase worden overgeslagen - elke bloem, elk dier - moest doorlopen worden, want u zou niets kunnen zien wat niet in uw ziel al gestalte heeft gekregen.

Maar wie gelooft dat? Wie gelooft dat u een eindeloos lange tijd voor uw bestaan als mens hebt afgelegd en wie trekt daaruit de konsekwenties: op de laatste etappe van uw terugkeer in het VADERhuis, MIJ de gehele wil te offeren en eindelijk de lange tijd van zijn ontwikkeling te beëindigen? Wel zou u dit alles kunnen geloven, dan echter zult u er alles aan doen om nu de afsluiting - het vrijworden uit de vorm - te bereiken. Doch wie kan u het tegendeel bewijzen van datgene, wat u rechtstreeks van MIJ verneemt? Wie kan de zin en het doel van het aardse leven anders verklaren? En waarom schenkt u hem geloof, die het leven als doel in zichzelf doet voorkomen?

Omdat een geestelijke duisternis u omhult, die het werk is van Mijn tegenstander, die u tot uw afval van MIJ heeft aangezet. En deze geestelijke duisternis kan alleen worden opgeheven doordat IK u een juiste verklaring geef, maar het aan u moet overlaten of u ze aanneemt om uw vrije wil te eerbiedigen. En als IK u voor de geest stel dat u weer gekluisterd wordt in de vaste materie, als IK u daarvoor waarschuw en u aanspoor u te willen bevrijden uit de laatste keten, dan moet dit u toch Mijn Liefde voor u bewijzen, Die u terug wil winnen. U echter gelooft dit niet. U gelooft veelmeer aan een totaal vergaan na uw lichamelijke dood. U zult vergaan, maar niet naar uw geestelijke substantie, maar elk bewustzijn wordt weer van u afgenomen, u zelf echter gaat weer de smartelijke weg omhoog van ontwikkeling

O, als u toch zou willen geloven, als u toch zou willen inzien dat u onvergankelijk bent en alles weer daar wordt heen geplaatst, waar het volgens de toestand van rijpheid behoort te zijn; dat u zich zou kunnen vrijmaken van elke materiële vorm en eindelijk - na eindeloos lange tijd - weer terug zal kunnen keren in uw VADERhuis; dat u allen in de korte tijd van uw aardse leven de wil op zult moeten brengen om de laatste afvalstoffen van uw ziel kwijt te raken. Dan zult u waarlijk niets onbeproefd laten, want de heerlijkheden die u wachten in het rijk hierna zijn onvergelijkelijk.

Waar haalt u echter de zekerheid vandaan dat met dit leven alles is afgelopen? Wie kan u daarvoor een bewijs leveren? U plaatst verstandelijk denken tegenover Mijn openbaringen. Uw verstand is echter aan de invloed van Mijn tegenstander onderworpen zodra uw wil niet op MIJ gericht is. En vandaar ook die grote geestelijke duisternis, want hij wil u in geestelijke duisternis houden om u de weg naar MIJ niet te laten vinden.

En IK kan alleen door ongewone gebeurtenissen indruk op u maken, waardoor u mede schade berokkend wordt. En gezegend hij die dan nog tot het geloof aan MIJ komt, gezegend hij die ernaar verlangt in de waarheid onderwezen te worden. IK zal ME aan hem openbaren en hem helpen tot inzicht te komen. Want IK heb medelijden met al Mijn schepselen die zich zouden kunnen bevrijden van hun ketenen en die de tegenstander nog niet loslaat, omdat ze een te zwakke wil hebben en zichzelf niet bevrijden kunnen zonder de toevoer van kracht uit MIJ, die IK hun echter niet kan doen toekomen zolang hun wil nog van MIJ is afgewend.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte