Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8731

8731 De ware voorstelling van het verlossingswerk

20 januari 1964: Boek 92

Ik wil u er steeds maar uitsluitsel over geven, dat u alleen naar Mij zult kunnen terugkeren op de weg van de waarheid en dat u deze daarom ook van Mij in ontvangst zult moeten nemen, omdat Ik de Eeuwige Waarheid ben. Maar dan zult u ook vastberaden uw weg vervolgen, die u wordt aangewezen, omdat u duidelijk inziet, waarom u over de aarde gaat en waar uw ware Vaderland is. Wanneer u in de waarheid onderwezen wordt, zult u ook over uw oorsprong te weten komen en over alle gebeurtenissen eens in het geestelijke rijk. En dan is ook het aardse leven duidelijk voor u en u ziet daarin een zin en doel en probeert deze nu te bereiken. Maar wordt u dwaling toegeleid, dan is alles voor u onbegrijpelijk en brengt het u ertoe vragen te stellen van allerlei aard, die u weer alleen onjuist worden beantwoord. En dan is uw aardse leven meestal een nutteloze zaak, daar hij, die u in dwaling vasthoudt, u steeds zal verhinderen naar de waarheid te zoeken of er serieus naar te verlangen.

De kern van datgene, wat u zult moeten weten, is en blijft het verlossingswerk van Jezus Christus en bent u daarin in de waarheid onderwezen, dan is ook uw voltooiing - uw terugkeer naar Mij - gewaarborgd, want dan benut u de genaden, die de Mens Jezus door Zijn dood aan het kruis heeft verworven. En u raakt elke wilszwakte kwijt. U streeft serieus naar uw voltooiing en de last van de oerzonde, die u tevoren teneer drukte, zodat u zelf uit eigen kracht niet omhoog kon komen, is van u weggenomen. En het zal altijd Mijn streven zijn, u over het verlossingswerk de waarheid te doen toekomen, want deze zult u moeten vernemen, wil het ook op u een zegenrijke uitwerking hebben, wil ook voor u het Bloed van Jezus hebben gevloeid, dat uw grote zondenschuld te niet deed. Want u zult bewust aanspraak moeten maken op de genaden, u zult bewust Hem als goddelijke Verlosser moeten erkennen, aan Hem uw schuld overdragen en Hem om vergeving vragen, want Hij en Ik is Eén. Eens wees u Mij af en nu zult u Mij Zelf moeten erkennen in Jezus als uw God en Vader en weer vurig verlangen naar de vereniging met Mij.

Er bestaat geen andere weg terug naar Mij, dan de weg naar het kruis. En alleen deze zuivere waarheid leidt u hier naartoe. Alleen door de waarheid zult u kennis kunnen nemen van wat het verlossingswerk van Jezus Christus voor u betekent en waarom u daarvan kennis zult moeten nemen. En wanneer nu door het inwerken van Mijn tegenstander deze waarheid wordt vermengd met onjuiste geestelijke leringen, dan wordt ook het verlossingswerk van Jezus Christus verkeerd voorgesteld. Het wordt niet op juiste waarde geschat, juist omdat het verkeerd wordt begrepen, wat het doel is van Mijn tegenstander. En zijn streven zal steeds zijn, de mensen in duisternis van geest te houden. En daarom zorgt hij ervoor, dat de waarheid wordt vermengd met dwaling, om te verhinderen, dat er de mensen een licht opgaat en zij in dit licht de juiste weg onderkennen en hem betreden.

Het is zijn doel, het verlossingswerk geheel zonder uitwerking te laten zijn, de mensen daarover elke kennis te ontnemen, Jezus voor te stellen als een mens, die onrust stookte in wereldse zin en daarom de dood moest ondergaan aan het kruis. Zijn doel is, elke geestelijke motivatie te bestrijden en zo de mensen het geloof aan een missie van Jezus te ontnemen, opdat ze niet de weg nemen naar Hem onder Zijn kruis, maar Hem loochenen als een door God gezonden redder der mensheid. En daardoor ontstaat er voor de mensheid een onvoorstelbare schade, want Hij alleen is de Helper in hun grote geestelijke nood.

Schakelen de mensen Jezus Christus en Zijn werk van verlossing uit, dan zal hun aardse leven zonder resultaat zijn. Ze zullen in de duisternis van geest blijven en dus ook een deel van diegene, die Mijn tegenstander en Mijn vijand is. Doch waar hij werkt, ben Ik ook voortdurend werkzaam en waar hij tegen de waarheid optreedt, leid Ik ze voortdurend naar de aarde. En de zuivere waarheid zal ook steeds daar de weg nemen naar waar ze wordt begeerd. En de tegenstander zal dit niet kunnen verhinderen, want het verlangen naar de waarheid geldt Mij. En daarmee legt de mens al de laatste wilsproef af, hij heeft voor Mij gekozen en wordt daarom ook door Mij bedacht. En wat Ik geef zal steeds van grootste waarde zijn en zal de mens dus ook helpen het doel te bereiken.

Maar één ding zult u, mensen, niet mogen vergeten, dat alleen de waarheid naar een zegenrijk resultaat kan leiden, want nooit kan onjuiste geestelijke lering de ziel van de mens tot heil strekken. En daarom zult u steeds alleen de waarheid moeten wensen. U zult geen genoegen mogen nemen met een geestelijke lering, waar u de herkomst niet van kent. En u zult daarom steeds Mij Zelf erom moeten vragen, u het juiste en ware te laten inzien en u te beschermen tegen onjuiste geestelijke lering. En waarlijk, dit verzoek zal Ik u steeds in vervulling doen gaan, want Ik wil toch, dat u naar Mij zult terugkeren. En dus zal Ik u de juiste weg wijzen, die u zult moeten gaan. En dan zult u ook zeker uw doel bereiken.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte