Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8514

8514 Waar Gods Woord herkend wordt, is Hij tegenwoordig

30 mei 1963: Boek 89

Waar Mijn Geest kan werken, daar is ook Mijn aanwezigheid duidelijk. Want Mijn uitingen door de Geest getuigen van Mij Zelf. En alleen wie nauw met Mij is verbonden, kan deze uitingen van de Geest vernemen. Want het is hetzelfde als wanneer een vader zijn kind aanspreekt, dat hem kan horen omdat hij bij hem is. Nu zult u mensen zich afvragen of Ik ook u aanspreek, hoewel dit niet rechtstreeks gebeurt, wanneer Mijn boden u Mijn Woord brengen. Maar ook dan verneemt u de stem van de Vader Zelf, vooropgesteld dat u ernaar verlangt ze te horen.

En weer zal Ik bij diegenen aanwezig zijn, ook wanneer ze Mijn Woord alleen maar lezen. Want het kan hun hart ook alleen dan raken, wanneer dit zich vrijwillig opent en dus Mij Zelf toegang verleent. En dan voelt de mens zich door Mij aangesproken. Het Woord wordt levend in hem. Het is geen dood woord dat alleen met het oor wordt vernomen. Integendeel, zijn hart neemt het op en is gelukkig met Mijn aanspraak. En dus is ook hij vervuld van Mijn Geest. Want zijn Geestvonk is al tot leven gewekt, daar hij anders waarlijk de stem van de Vader niet zou herkennen.

Dus mogen alle mensen Mij horen die zich in gedachten met Mij verbinden, ook wanneer Mijn Woord voor hen niet rechtstreeks weerklinkt. Maar Ik weet ook wie Ik Mijn Woord kan doen toekomen, wie er naar Mijn aanspreken verlangt en Mij tot zijn hart zal laten spreken. Daarom heb Ik ook gezegd: “Ik zal Mijn Geest uitstorten over alle vlees.” Want ieder die Mij Zelf in Mijn Woord herkent, heeft een verlichte geest. Dus kan Mijn Geest ook de Geestvonk in hem aanspreken, evenals ook diens gedachten zich juist en in de waarheid zullen ophouden omdat hij innerlijk met Mij verbonden is.

Maar dit alles stelt liefde voorop. Zonder liefde sluit elk mensenhart zich af voor Mijn aanspreken. Zonder liefde blijft al het weten voor hem dood. Zonder liefde kan de mens de stem van de Vader niet herkennen. Hij hoort alleen lege woorden die niets voor hem betekenen en hij zal iedere mens afweren die hem zulke woorden overbrengt. De liefde is pas de sleutel van de deur naar het hart, waardoor Ik nu naar binnen kan gaan.

En daarom moet Ik aanwezig zijn bij de mens die Mij en Mijn Woord herkent en daardoor indruk op zich laat maken. En Ik ken de harten van de mensen. Ik weet waar liefde is ontvlamd en waar daarom Mijn tegenwoordigheid kan bestaan, omdat Ik Zelf daar moet zijn waar de liefde is. En dus heeft een liefdadig mens al de zekerste waarborg voor Mijn aanwezigheid, omdat Ik de Liefde Zelf ben en dus ook daar moet zijn, waar liefde beoefend wordt. En waar Ik aanwezig ben, daar zal Ik Me ook openbaren.

En deze zekerheid moet u mensen die Mij Zelf in Mijn Woord herkennen, gelukkig maken. Want u weet dat Ik in u aanwezig ben en dat u dus al de band met Mij tot stand hebt gebracht, die zin en doel is van het aardse bestaan. En u weet ook dat u de proef van het aardse bestaan hebt doorstaan, daar u anders Mijn Woord niet zou kunnen vernemen of herkennen als stem van de Vader. En dus weet u ook hoe belangrijk de taak van de arbeiders in Mijn wijngaard is, Mijn Woord uit te dragen. Want Ik Zelf kan dan aanwezig zijn in ieder die Mijn Woord uit uw handen in ontvangst neemt en die het aanspreken van zijn God en Schepper van eeuwigheid herkent, als aan hem gericht.

Ik spreek u allen aan. Ieder van u afzonderlijk spreek Ik aan, in overeenstemming met uw graad van rijpheid en liefde. En Ik maak u ook vertrouwd met de waarheid. Want alleen de waarheid kan u gelukkig maken, die u echter alleen van Mij als de eeuwige Waarheid zult kunnen ontvangen. Daarom mag u zich allen gelukkig prijzen, die in het bezit komt van de waarheid uit Mij die u wordt aangeboden door dienaren op aarde, wanneer u ze niet rechtstreeks van Mij in ontvangst zult kunnen nemen.

Maar steeds zult u zich door Mij Zelf aangesproken kunnen voelen. Want Ik ontroer uw hart en dat is het zekerste teken dat Ik Zelf bij u aanwezig ben, wanneer u Mij de deur van uw hart opent, dat wil zeggen: vurig naar Mijn aanwezigheid verlangt. En geloof het, er zal u steeds kracht toestromen met elk Woord dat u uit Mijn mond in ontvangst neemt. U zult geestelijk voordeel behalen voor uw ziel. Want Mijn Woord is niet zonder uitwerking. Het moet u geestelijke vooruitgang opleveren, omdat het Liefdeskracht is uit Mij, die in uw hart wordt uitgestort en nooit zonder uitwerking kan blijven.

Daarom is uw bereidheid om Mij te horen, Mijn Woord in ontvangst te nemen, er al een zekere garantie voor, dat uw ziel de weg naar Mij heeft teruggevonden. Dat ze rijp zal worden, omdat ze vurig verlangt naar Mij en Mijn aanwezigheid en Ik haar nu kan bedenken met alles wat haar ontbreekt: dat ze licht en kracht en vrijheid herwint, die ze eens vrijwillig opgaf. Ik wil u vervullen van Mijn Geest, zoals Ik het heb beloofd. En u zult Mijn Woord ontvangen dat u binnenleidt in alle waarheid.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte