Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8413

8413 Wees werkzaam zolang het nog dag is

16 februari 1963: Boek 88

Nog is het dag, waar u in de genade bent licht te ontvangen. Want er stroomt veel licht vanuit Mij naar u toe - die uw ogen opent en licht begeert. Doch de dag neigt ten einde en hierop volgt een nacht van eindeloos lange duur voor diegenen die het licht van de dag niet hebben benut om aan hun ziel te werken, die in het licht niet de goede weg zochten en vonden, die opwaarts voert naar het eeuwige licht waar er geen nacht meer bestaat.

U bevindt zich in het late uur en wordt daarom met luide stem aangemaand de laatste stralen, het laatste lichtschijnsel goed te gebruiken, voordat de nacht aanbreekt. Want u zult ook in korte tijd veel achterstand kunnen inhalen, wanneer u het maar serieus neemt, de eeuwige nacht te ontvluchten. Volg niet hem die u weer wil terugvoeren in de diepste duisternis. Richt uw ogen daarentegen omhoog, naar Mij, van Wie het licht uitstraalt dat u - die de duisternis wilt ontvluchten - onmetelijk gelukkig zal maken.

Maar de tijd komt steeds dichterbij. De wereldklok blijft niet stilstaan en de nacht breekt aan voor de mensen die onverschillig voortgaan en niet aan hun ziel denken. En wat deze nacht voor hen betekent, zult u niet kunnen begrijpen, daar u waarlijk alles zou doen om haar te ontvluchten. De nacht betekent voor de zielen een terugval in de diepste diepte. Ze betekent een opnieuw uiteenvallen en hernieuwde verbanning in de vaste materie. Ze betekent een hernieuwde gang door de schepping van de nieuwe aarde, gekweld door de kluistering die u al een keer hebt doorgemaakt en overwonnen. Maar u wordt steeds weer gewaarschuwd en vermaand en alles wordt geprobeerd om u de nacht zo zwart als mogelijk te beschrijven.

U gelooft echter niet en het kan u niet bewezen worden. Maar de woorden zijn u welbekend: Wees werkzaam zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken. Maar u verstaat daaronder alleen de dood van het lichaam. U weet niet dat er een andere nacht bedoeld wordt. Want de lichamelijke dood hoeft voor uw ziel niet hernieuwde duisternis te betekenen. Na de dood van het lichaam kan de ziel ook in het helderste licht binnengaan, waar er eeuwig geen nacht is.

De lichamelijke dood hoeft dus niet te worden gevreesd, want hij kan ook nog onrijp weggeroepen zielen ertoe aanzetten het licht in het rijk hierna te zoeken. Maar de nacht die met zulke woorden wordt bedoeld is te vrezen. Want ze duurt eeuwige tijden en betekent voor de zielen eindeloze kwellingen, tot ze langzaam weer de hoogte bereiken om opnieuw het bestaan als mens op de aarde te leiden en voor dezelfde beslissing te staan, voor welke de ziel van de mens nu staat.

Luister toch naar Mijn waarschuwingen en probeer u een voorstelling te maken van deze ontzettende kerkerstraf, die u nog zult kunnen ontgaan wanneer u van goede wil bent en u naar Mij keert, die u bij ernstig nadenken niet zult kunnen loochenen. Laat u niet helemaal gevangen nemen door Mijn tegenstander, maar geloof dat er een Redder is die u zult kunnen aanroepen om hulp wanneer u zelf te zwak bent: Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, die de tegenstander heeft overwonnen en de afkoopsom betaalde ook voor uw ziel, wanneer u zelf maar zult willen dat u vrij zult worden van Mijn tegenstander. En geef u over aan Hem, in wie Ik Zelf mens ben geworden om u uit de macht van de tegenstander te verlossen, opdat u weer gelukzalig zult kunnen worden.

Laat de nacht niet over u losbreken, die u weer van het ik-bewustzijn berooft. Want u bent al aanmerkelijk dichter bij Mij gekomen wanneer u als mens uw weg over de aarde begint. Laat deze niet tevergeefs zijn geweest en laat niet de triomf aan hem die u alleen wil verderven, maar u geen gelukzaligheid wil bereiden. Geloof toch dat de nacht onherroepelijk aanbreekt. Want de tijd is vervuld die het geestelijke voor zijn verlossing uit de vorm werd toegekend. En deze tijd wordt ook aangehouden, zoals het in Mijn heilsplan van eeuwigheid is voorzien.

Geloof het, dat u zich buitengewoon goed zult voelen wanneer u het licht van de dag hebt benut en de nacht niet meer hoeft te vrezen, ook wanneer uw tijdelijk leven is beƫindigd. U zult verrijzen tot eeuwig leven en dit leven, dat licht en kracht en vrijheid betekent in gelukzaligheid, ook voor eeuwig niet meer verliezen. Werk daarom zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte