Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8268

8268 GOD's hulp bij het vooruitgaan d.m.v. openbaringen

09. Sep. 1962: Boek 87

Al van eeuwigheid geldt Mijn liefdezorg u, want al eeuwig bent u van Mij verwijderd en daarom niet zalig. U zelf weet tijdens uw aardse leven niets van de eindeloze tijd van voor uw belichaming als mens, want die ligt achter u en is dus overwonnen. En nu gaat u uw weg als mens over de aarde onbewust van het lot dat u tegemoet gaat - zolang onbewust, tot u zelf vrijwillig de weg naar Mij inslaat.

En pas dan is het gevaar voorbij terug te zinken en deze eindeloos lange weg nog eens te moeten afleggen. En daar Mijn hele Liefde u geldt, werk IK onafgebroken op u in om u te bewegen u aan de MACHT Die u in het leven riep, over te geven. Want tijdens uw gang over de aarde vereist dit alleen uw eigen willen en dat is vrij. Het kan u naar de hoogste zaligheid terug voeren maar ook weer uw hernieuwde val teweeg brengen, want alleen de vrije wil is doorslaggevend voor uw lot in de eeuwigheid.

Zolang deze wil gebonden was, zolang uw ziel in de "je moet" toestand door de scheppingen van de aarde ging, was er geen gevaar af te zinken. Mijn tegenstander was de macht over u ontnomen en Mijn Liefde trok u onvermoeid omhoog. Nu echter, als mens, bent u vrij en Mijn tegenstander heeft daarom ook weer het recht u te beïnvloeden. U moet dus in vrije wil tegen hem standhouden en vrijwillig de weg naar Mij opgaan, pas dan heeft u uw laatste levensproef op aarde doorstaan en kunt bevrijd worden van elke uiterlijke vorm.

Omdat Mijn Liefde u in het leven riep en deze Liefde nooit verminderd is en ook niet minder worden zal, daarom zal IK u ook onafgebroken bijstaan en zal IK net zo om uw wil strijden als Mijn tegenstander. En IK zal u alle gebeurtenissen zo laten overkomen dat uw gedachten naar Mij geleid worden, want zodra IK bereik dat u Mij erkent als het volmaakte Opperwezen Dat u liefheeft en alleen uw zaligheid op het oog heeft, heb IK u ook voor Mij gewonnen. Dus moet IK ME ook aan u openbaren, IK moet proberen te bereiken dat u kennis neemt van een Macht die u het leven gaf en ook moet IK u opheldering geven over de aard van deze Macht. IK moet u een weten doen toekomen over het besturen en werken van dit Opperwezen en over de samenhang tussen u en Mij.

Daar u met verstand begiftigd bent, met het vermogen tot denken, spoor IK u steeds aan na te denken. IK voeg Mij Zelf in uw denken in en IK leid uw aardse wederwaardigheden zo dat u aan Mij denken kunt. En zo probeer IK op elke manier op uw willen in te werken opdat uw wil zich naar Mij keert en zich aan Mij overgeeft. Want dat alles wordt bij Mij veroorzaakt door Mijn grote Liefde tot u Die zich weer met u zou willen verbinden, maar hiervoor is ook uw vrije wil nodig.

Door uw lange weg voor de belichaming als mens bent u nu dan ook in zo'n toestand van rijpheid, dat u slechts de genaden van het menszijn hoeft te benutten om uw doel te bereiken. Want elke dag geeft u gelegenheden waardoor u tot een weten over uw GOD en Schepper komen kunt, daar elke dag u kansen biedt waardoor u de liefde beoefenen en u werken van liefde verrichten kunt die u ook een juist denken garanderen en u inzicht schenken dat u een opdracht op aarde hebt te vervullen. En er kan u dan een diep weten ontsloten worden over de ware reden van uw aardse bestaan, en door dit te weten kunt u u ook gedrongen voelen tot Mij te gaan, DIE u Zelf die kennis doet toekomen. U zou dan ook steeds meer besef van Mij krijgen om zo ook bewust te streven naar Mij te gaan.

Alles doet Mijn Liefde opdat u nu het ontwikkelingsproces volbrengt dat u voor eeuwig naar Mij terug zal voeren. Maar één ding kan ook Mijn eindeloze Liefde niet; uw wil dwingen tot deze terugkeer. In alle vrijheid moet u uw weg gaan in dit aardse leven, maar u zult onmetelijk zalig zijn en blijven wanneer uw wil vrij voor Mij kiest.- U zult geen terugval meer hoeven te vrezen, want wat IK eenmaal voor MijZelf verworven heb, houd IK vast en sta het voor eeuwig niet meer af aan Mijn tegenstander.

Tijdens het leven op aarde worstelt hij evenzo om uw ziel en deze kennis zult u eveneens vernemen, opdat u nu beslissen kunt, opdat u hem tegenstand biedt en de weg naar Mij opgaat zodat IK u helpen kan. En opdat u een beroep kunt doen op de genaden van het werk der verlossing door JEZUS CHRISTUS, waarin IK Zelf op aarde gekomen ben om voor uw ziel de losprijs te betalen. Want u behoorde Mijn tegenstander ook al toe omdat u hem uit vrije wil gevolgd bent.

En u moet dit weten; dat het mogelijk is uit zijn macht verlost te worden als u de weg tot het Kruis neemt en daardoor uw willen, dat dan vrij voor Mij gekozen heeft, bezegelt. Daarom openbaar IK Me ook steeds weer aan de mensen en geef hun kennis over de ware reden van hun gang over de aarde. En ook over de mogelijkheid, ten laatste verlossing te vinden door JEZUS CHRISTUS, in Wien IK Zelf u verlossing bracht van zonde en dood.

AMEN