Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8035

8035 Een verkeerd beeld van GOD - Dwaalleren

7 november 1961: Boek 84

Welk een karikatuur krijgt u van Mijn WEZEN als IK aan u wordt voorgesteld als een GOD van toorn en wraak, als een strenge rechter zonder erbarmen, die steeds alleen maar straft en veroordeelt maar nooit genade laat gelden. Zo'n GOD zult u steeds alleen vrezen en HEM uit vrees gehoorzaamheid bewijzen, u zult ook Zijn geboden alleen onderhouden uit vrees voor straf, maar u zult HEM nooit liefhebben zoals HIJ door u bemind wil worden.

Zolang dus voor u van MIJ zo'n beeld wordt ontworpen wandelt u niet in de waarheid. U bevindt u dan nog in geestelijke duisternis, zodat u moeilijk uw doel bereikt en de vereniging met MIJ vindt. Want alleen de liefde brengt dit tot stand, en deze liefde zult u nauwelijks voor een wezen opvatten dat op die manier aan u wordt voorgesteld.

IK echter wil uw liefde winnen, uw volste vertrouwen. IK wil door u gezien worden als trouwe VADER, Die met Zijn kinderen nauw verbonden wenst te zijn door de Liefde. En daarom moet u ook een juist beeld van Mij verkrijgen; de waarheid over Mijn WEZEN, Dat in zich Liefde, Wijsheid en Macht is, moet u geschonken worden. Dat hoogst volmaakt is en Dat u ook kunt liefhebben als u zich omvat voelt door Mijn Liefde, Die naar u uitgaat tot in alle eeuwigheid.

Een god die u straft als u gezondigd hebt, die zult u wel vrezen, maar niet kunnen liefhebben. IK echter straf u niet maar help u steeds alleen maar een uitweg te vinden uit uw zondige toestand en schenk u de kracht en genade,opdat u dit kunt. En nooit zal IK het wezen dat zondig geworden is in de diepte storten, nooit zal IK het verdoemen maar steeds proberen het uit de diepte omhoog te trekken, omdat het Mijn medelijden opwekt dat het zelf de weg naar de diepte heeft genomen. En alle middelen die IK aanwend om het gevallen, het zondig geworden wezen weer omhoog te leiden zijn bewijzen van Mijn Liefde, nooit echter strafakties die met Mijn oneindige Liefde onverenigbaar zijn. U behoeft dus aan zulke leren die MIJ voorstellen als een wrekende en straffende god geen geloof te schenken.

U mag dus ook de leer van de eeuwige verdoemenis afwijzen als een grote dwaalleer, want IK verdoem nooit een schepsel, veeleer heeft het zelf in vrije wil op de diepte aangestuurd en steeds alleen wil IK het weer uit de diepte bevrijden. Maar dat nu Mijn rechtvaardigheid niet uitgeschakeld mag worden verduidelijkt u alleen, dat IK een wezen de gelukzaligheid niet schenken kan dat zich vrijwillig van Mij heeft verwijderd - en zich naar de diepte heeft begeven.

Maar als u aan MIJ denkt, moet u zich MIJ steeds voorstellen als een goede,uitermate liefdevolle VADER,Die steeds bereid is u ZijN Liefde te schenken, Die echter door Zijn volmaaktheid ook niet buiten de eeuwige ordening om kan werken. Voor ieder wezen staat echter altijd de weg tot MIJ open. Ook het diepst gevallen wezen behoeft slechts zijn handen verlangend naar MIJ uit te steken en IK zal deze handen vast pakken en ze omhoog trekken. Want Mijn Liefde en erbarming is zo groot dat IK aan alle schuld voorbijga, als het wezen zich vrijwillig aan MIJ toevertrouwt.

Dan kan IK de schuld kwijtschelden omdat IK in de mens JEZUS daarvoor Mijn bloed vergoten heb - dus de schuld gedelgd werd zoals de gerechtigheid het vereist. En als IK u,mensen nu in alle waarachtigheid Mijn WEZEN beschrijf, dan zal het u ook niet zwaar vallen om in vrije wil de weg tot MIJ te nemen. Maar een god die u vrezen moet, draagt u weinig liefde toe. Juist daarom moet u, mensen de zuivere waarheid worden gebracht, een geestelijk weten dat u duidelijke opheldering geeft over MIJZELF, uw GOD en Schepper, DIE uw VADER wil zijn - want dwaalleren kunnen u niet naar de zaligheid voeren.

Daarom moeten deze dwaalleren gebrandmerkt worden, want ze zijn van Mijn tegenstander uitgegaan, die u in geestelijke duisternis wil houden en die alles doet om te verhinderen dat u de weg naar MIJ vindt, die de vrees voor MIJ in de harten van de mensen plant, om de liefde die het kind met de VADER verbindt - niet te laten ontkiemen. IK wil echter uw liefde winnen en doe u daarom ook de waarheid toekomen.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte