Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8017

8017 Geestelijk laag peil Geloofsbeproeving - Strijd Wegneming

13. Oct. 1961: Boek 84

Ook de mijnen moeten door tijden van nood gaan, opdat zij tot een steeds sterker geloof zullen komen als IK hen keer op keer help uit hun nood. Zij moeten volharden tot het einde en hebben daarom een sterk en onwankelbaar geloof nodig, waaruit zij de kracht kunnen scheppen om weerstand te bieden. De strijd tegen het geloof zal de laatste strijd zijn, en hij zal met gewelddadigheid worden gevoerd. Maar een levend geloof zal tegenstand bieden omdat u zo innig met MIJ bent verbonden dat u niets vreest, wat ook de tegenstander zal ondernemen om u weer ten val te brengen.

Een sterk geloof betekent ook een levendige verbinding met MIJ. IK ben voor u dan niet meer de "verre GOD" maar ben voor u de VADER, DIE bij Zijn kind is. En dat "kind" behoeft niet meer te vrezen omdat het zich geborgen weet onder Zijn bescherming. En dan zal te zien zijn wie tot Mijn "ware kerk" behoort die IKZelf heb gegrondvest, wie een geloof bezit zoals Kephas (de rots Petrus), een geloof dat niet zal wankelen al breken nog zoveel stormen er over los. Dan zal blijken wie innig met MIJ verbonden is en in de waarheid wandelt, en daarom ook afweet van Mijn heilsplan van eeuwigheid. Zij zullen ook zonder vrees het hoofd bieden aan alles wat men tegen hen zal ondernemen.

U, die aan MIJ toebehoort zult steeds duidelijker herkennen dat het einde niet ver meer af is. En u moet met open ogen door de wereld gaan en inzien hoe laag het geestelijke peil is van de mensheid, dat zij niet meer dieper zinken kan en dat er daarom een einde vereist is. Die dag is al sinds eeuwigheid vastgesteld en die termijn wordt ook nagekomen. Maar de mensen zullen ongelovig uw aankondigingen negeren en u weinig gehoor schenken, wanneer zij worden gewaarschuwd en vermaand. Zij zullen plannen maken voor de toekomst en daarvan niet willen afwijken. Zij zullen steeds werelds denken en aan uw geestelijke vermaningen geen aandacht schenken. Daarom zullen zij totaal verrast worden door hetgeen komende is. Zij zullen zonder voorbereiding het einde beleven van deze aarde, als zij niet nog van tevoren luisteren naar Mijn laatste waarschuwende Stem die zal weerklinken. Maar dat vereist van hen ook dat zij zichzelf geheel veranderen.

Tegenover alles wat gaat gebeuren moet u die de mijnen bent en wilt blijven, gewapend zijn. Uw geloof mag niet wankelen en u moet vast staan als een rots. En tot dat geloof wil IK u helpen, doordat u steeds duidelijker Mijn hulp zult ervaren wanneer u in grote nood verkeert. IK zal u waarlijk niet verlaten, omdat u zich aan MIJ heeft toevertrouwd en MIJ wilt dienen. IK weet echter ook welke eisen nog aan u gesteld zullen worden in de laatste tijd, en IK wil u daarop voorbereiden opdat u aan deze eisen voldoet. Opdat u over een geloofssterkte zult beschikken die u de kracht zal geven te volharden in alles wat nog zal gaan gebeuren.

Overal moet IK een handje helpen waar er bij u nog wat ontbreekt, en een ieder van u moet IK nog in Mijn "school" opnemen omdat IK wil dat u standhoudt. IK wil dat u alle verzoekingen doorstaat en met al uw noden tot MIJ komt, en dat u gelovig op MIJ en Mijn hulp vertrouwt. En steeds weer zult u Mijn hulp mogen ervaren. Keer op keer zult u Mijn Liefde en Macht ondervinden en steeds wil IKZelf bij u zijn, want de verbinding met MIJ zal daardoor steeds sterker worden. Dan bestaat niet meer het gevaar dat u faalt, want IK behoed en bescherm u voor Mijn tegenstander, wat ook tegen u wordt ondernomen.

De laatste strijd op deze aarde zal niet lang duren, omdat IKZelf de dagen zal verkorten terwille van de uitverkorenen. Maar deze strijd zal onherroepelijk plaatsvinden, want hij betreft de scheiding van de bokken (de ongelovigen) en de schapen (de gelovigen). De mijnen moeten MIJ ook openlijk belijden voor de wereld. En voor deze bekentenis zullen zij ook de kracht hebben omdat zij de tegenstander niet vrezen, en zich bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid. Zij zullen met Mijn kracht vervuld, hem niet uit de weg gaan en spreken zonder vrees en schroom, wanneer een belijden van hen wordt gevraagd.

En al lijkt het vaak dat de tegenstander overwinnaar is, hij zal u niet kunnen vernietigen. Want IK zal Zelf komen in de wolken en zal u redden uit de hoogste nood. IK zal de mijnen tot MIJ halen en Mijn tegenstander opnieuw kluisteren voor een lange tijd. IK zal aan zijn woeden een einde maken. IK zal de mijnen wegnemen van de aarde en dan het werk van verandering aan de aarde volbrengen, opdat een nieuwe verlossingsperiode kan beginnen. En opdat het ontwikkelingsproces van alle geestelijke substanties in de scheppingen kan worden voortgezet volgens het heilsplan van eeuwigheid.

AMEN