Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7889

7889 Het zuiver houden van de waarheid

10. May. 1961: Boek 82

IK heb strijders nodig die opkomen voor de zuivere waarheid. En dat geeft MIJ aanleiding u steeds weer toe te roepen: Laat Mijn Woord uit den hogen voor u als zuivere waarheid voldoende zijn en zoek ze niet ergens anders, tenzij, dat het eveneens van MIJ zou zijn, maar dan is er ook geen enkele tegenspraak te vinden. En wie de waarheid rechtstreeks van MIJ ontvangt, moet er voor opkomen en zich door geen enkele tegenwerping in de war laten brengen, alleen dan kan het mogelijk zijn dat ze verbreid wordt en als een licht in het duister van de nacht dat over de aarde gespreid ligt, binnenstraalt.

En IK geef u, Mijn lichtdragers, steeds weer de opdracht te waken over de geestelijke leringen die u rechtstreeks van MIJ ontvangt. Alleen dan dient u MIJ op de goede manier; want u weet niet, hoe Mijn tegenstander werkt om tegen dat licht op te treden dat uit den hogen omlaag naar de aarde straalt, omdat de mensen geen uitweg meer vinden uit de nacht, wanneer hun niet een licht wordt ontstoken dat hun de wegen die ze moeten bewandelen, verlicht.

Geloof niet iedere geest! Dat moet IK u steeds weer zeggen, maar IK moet de beoordeling ook aan uzelf overlaten. Maar uw Geest zal u juist onderrichten, hij zal u aanzetten tot afweer of tot aannamen, als u hem maar de mogelijkheid geeft zich te kunnen uiten. De waarheid moet zuiver gehouden blijven, ze mag niet vermengd worden met vreemde idee├źn, ze moet als Mijn goddelijk genadegeschenk herkend en gewaardeerd worden. En ieder die ze ontvangt en herkent als "Stem van de VADER", zal ook er naast niets anders laten opkomen, omdat ze in staat is hem alles te geven, omdat de ziel zich verzadigd voelt en naar geen andere spijs meer verlangt.

Maar u, mensen stelt zich niet tevreden met deze voeding wanneer u zich ergens anders ook nog laat spijzigen. Maar uw zielen zullen niet de kracht kunnen voelen die hun door het brood des hemels toestroomt, door het Woord dat u, als het werkzaam zijn van Mijn GEEST, wordt toegezonden. Neem dit Woord aan en geef andere leringen in uw hart geen gelegenheid, wanneer u wilt wandelen in de waarheid, in het licht, wanneer u wilt genieten van Mijn aanwezigheid, want IK Zelf ben in het Woord bij ieder die MIJ aanneemt.

IK Zelf spreek iedere mensenziel toe die naar de zuivere waarheid verlangt. En ieder die MIJ Zelf tot zich zal laten spreken, herkent ook de activiteit van Mijn tegenstander en houdt zich verre van hem. Hij weert hem af en kan niet weer de duisternis worden binnengetrokken; het verlangen naar Licht beschermt hem daarvoor en hij onderkent elke schaduw die het Licht zou willen verduisteren, en stapt eruit.

En Mijn zegen zal waarlijk altijd met Mijn Lichtdragers zijn, IK zal hun ijver belonen, waarmee ze de "goddelijke waarheid" zuiver trachten te houden. Want IK heb hun de opdracht gegeven haar te beschermen en dus zullen ze ook volgens Mijn Wil handelen als ze zich afzonderen van diegenen wier geestelijke leringen ze niet als zuivere waarheid kunnen goedkeuren. Want ze voelen zich verantwoordelijk voor het zuiver houden van datgene, wat IK Zelf hun door de Geest heb overgebracht, ze willen MIJ dienen, en ze verbreiden overtuigd hun mening, omdat ze in Mijn dienst staan.

AMEN