Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7830

7830 Voorspelling door Gods Woord wordt herhaald

19. Feb. 1961: Boek 82

Nog weet u niet, wat het betekent door Mij rechtstreeks te worden aangesproken, omdat u mensen het niet gelooft, dat uw God en Vader van boven tot u spreekt. Want u hebt nog een onverlichte geest en houdt daarom zoiets niet voor mogelijk. U hebt daarom nog een heel onjuist Godsbesef, want u stelt u volledig afzijdig op ten aanzien van de Macht, Die u heeft geschapen, en u zult daarom ook niet Haar Liefde kunnen bemerken, omdat u zelf zonder liefde bent en voor u daarom ook het werkzaam zijn van de Eeuwige Liefde onbegrijpelijk is. Maar u zult binnen niet al te lange tijd een bewijs hebben, dat uw God en Schepper werkelijk tot u spreekt en gesproken heeft, want u zult het zelf meemaken, dat Mijn onafgebroken aankondigingen vervuld worden, dat u een natuurcatastrofe van de grootste omvang zult meemaken, zoals ze nog nooit de aarde heeft getroffen.

Steeds weer kondig Ik u dit gebeuren aan zonder geloof te vinden. Maar Ik wil, dat u in staat bent te geloven, wanneer deze aankondigingen van Mij worden bewaarheid. Want Ik wil dat u dan ook gelooft in het kort erop volgend einde en dat u zich daar op voorbereidt. Want het doel van Mijn voorspellingen is steeds alleen, dat u serieus een begin maakt met de arbeid aan uw ziel, dat u de korte tijd goed benut om het einde dan ook ongedeerd mee te kunnen maken, om niet weer voor eeuwige tijden verloren te gaan, dat wil zeggen de hernieuwde kluistering te moeten verdragen, die u onherroepelijk te wachten staat wanneer het einde komt zonder dat u de weg naar Mij hebt gevonden.

Ik wil u mensen alleen maar redden, u echter niet aan de ondergang prijsgeven. Maar Ik kan niet op u inwerken tegen uw wil in. Daarom spreek Ik u aan door Mijn boden en maak Ik u opmerkzaam op het dichtbijzijnd einde. Ik maan u aan te denken aan het doel van uw leven. Ik verkondig u steeds weer Mijn goddelijke Leer van Liefde. En u allen zou kunnen geloven, wanneer u maar van ernstige wil zou zijn het doel van uw leven op aarde te bereiken. Maar u leeft maar verder zonder die ernstige gedachten, omdat u niet aan een verder leven van de ziel gelooft. Ik kan echter niet meer doen, dan Zelf u de waarheid doen toekomen over uw bestaan en uw bestemming. Ik kan niet meer doen, dan rechtstreeks tot u spreken door Mijn boden en u alles zo begrijpelijk uitleggen, dat u waarlijk zou kunnen geloven. Maar u wilt niet en u kunt niet worden gedwongen om Mijn Woorden van boven geloof te schenken. Maar u zou moeten letten op al het wereldgebeuren, op de toestand onder de mensen en op het zichtbare geestelijke dieptepunt.

U zult ook kritisch moeten zijn tegenover uzelf en uw levenswandel. En u zou moeten nadenken over zin en doel van het leven op aarde. U zou dan vanzelf de gemoedsgesteldheid van de mensen herkennen en het voor geloofwaardig houden, dat deze toestand zo niet kan blijven, dat er een verandering moet plaatsvinden en dan aan Mijn Woord van boven aandacht schenken. Maar de goede wil is noodzakelijk, dat u tot geloof komt. Want Ik help ieder, die uit de diepte zou willen opstijgen, die de gedachten op Mij richt doordat hij probeert het goede in te zien en het verkeerde verafschuwt.

Er kan u mensen waarlijk geen betere opheldering worden gegeven dan door Mijn Woord. U kunt waarlijk geen betere verklaring vinden dan wanneer Ik Zelf u deze geef in het rechtstreekse aanspreken. En u zult het kunnen geloven, dat de grote geestelijke nood Mij ertoe aanspoort u - mensen op aarde - hulp te bieden, op die manier, dat Ik u de waarheid doe toekomen, die vreemd is voor u, omdat Mijn tegenstander alles doet en gedaan heeft om de duisternis over u mensen te vergroten, opdat u niets meer juist inziet, opdat u ook de Stem niet zult herkennen van uw God en Vader, Die u wil helpen en het licht wil brengen, voordat het einde komt.

Luister naar Mij, wanneer u door Mijn boden Mijn Stem verneemt. Wijs niet af wat ze u brengen, want u, die niet gelooft, bevindt zich in het grootste gevaar. En u zult nog gered kunnen worden en het geloof verkrijgen, omdat u de zuivere waarheid wordt voorgehouden. En Ik wil u het bewijs geven van de waarheid ervan, omdat zeer snel vervuld zal worden wat allang verkondigd werd: dat de aarde door een geweldig natuurgebeuren wordt getroffen, zoals het nog nooit werd beleefd. En spoedig daarna zal ook het einde komen, zoals het verkondigd is in Woord en Geschrift.

Amen