Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7798

7798 Het werken van de GEEST in de mens Licht

15. Jan. 1961: Boek 82

U kunt in de diepste geheimen doordringen als u het toelaat dat Mijn GEEST in u werkt. U zult dit zolang niet begrijpen als u nog aards-stoffelijk denkt, als u uw zinnen alleen maar op het rijk der wereld richt en u met het geestelijke rijk geen verbinding zoekt. Het "werkzaam zijn van Mijn GEEST" zal voor u onbegrijpelijk zijn zolang u met MIJ, uw GOD en VADER nog niet in verbinding Staat, omdat u dan ook nog niet in de liefde leeft, wat voorwaarde is om een verbinding met MIJ en dus ook van de in u sluimerende Geestvonk met de Vadergeest van eeuwigheid te verkrijgen.

Zonder liefde kunt u geen begrip opbrengen voor het werken van Mijn GEEST, en daarom zult u er ook zonder liefde nooit naar streven. Laat u, mensen echter de liefde in u ontbranden, dan wekt u ook de geest in u tot leven. U brengt dan de verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid tot stand - DIE ZELF de Liefde is en Deze werkt dan door uw Geestvonk op u in.

U laat dan het werkzaam zijn van Mijn GEEST in u toe en u zult waarlijk grote kennis op geestelijk gebied ontvangen. Er wordt u een kennis ontsloten die op geen andere manier door mensen verkregen kan worden, want het zijn geestelijke gebieden waarin u inzage mag nemen. Het zijn geestelijke geheimen die u onthuld worden, die echter altijd alleen de GEEST u geven kan.

Altijd echter moet u uzelf eerst tot een opnamevat voor de goddelijke GEEST maken, wat alleen de liefde volbrengt. Dan kan Mijn GEEST bij u binnenstromen en dat zal waarlijk heerlijke vruchten afwerpen, die waarlijk een verrijking voor u, mensen zijn en blijven tot in alle eeuwigheid. En zo kan en zal u, mensen op deze manier ook de waarheid worden overgebracht en het is bijgevolg mogelijk dat u door "GODZELF" onderwezen wordt in de gehele waarheid, als u het zelf toelaat dat Mijn Geest zich openbaart, want dit is een aangelegenheid van alleen uw wil waartoe geen mens gedwongen wordt. Bent u echter daartoe bereid doordat u zich uit vrije wil door een leven in liefde vormt tot een opnamevat voor Mijn Geest, dan zal het licht in u worden. Dan zult u spoedig het helderste inzicht hebben, dan wordt u kennis ontsloten en alle geestelijke samenhang wordt u duidelijk.

Dan is waarlijk het duister van de nacht doorbroken en de geestelijke zon straalt in uw hart. Het zal dan voor eeuwig niet meer donker worden in u, want u hebt van MIJZELF een echt licht ontvangen dat u nu weer mag uitstralen in de nacht.

Verwonder u dus niet waar de wijsheid van de ene mens vandaan komt terwijl de ander haar nog niet bezit. Vraag uzelf niet af waarom het nog zo donker is in de harten van de mensen, want nu weet u het antwoord: u moet zelf dat licht zoeken en het zal helder worden omdat u licht begeert. U, mensen, moet geloven dat IK met u in verbinding sta, dat IK niet wil dat u zich in de eeuwige nacht bevindt.

Maar ook moet uzelf de duisternis willen ontvluchten en aanstalten maken in u een licht te ontsteken. U moet weten dat IK in u een klein Vonkje gelegd heb, dat het echter van uw vrije wil afhangt of u dit Vonkje wilt laten ontvlammen tot een vuur. En deze vuurgloed zal dan op MIJ toeijlen en zich weer met het Vuur van de eeuwige Liefde verenigen. En dat zal weer tot gevolg hebben dat Mijn Geest zich uitstort in een zo toebereid vat en nu de duisternis verdreven is, waarin de ziel zolang smacht tot zij MIJ opneemt, tot de liefde in u MIJ met aandrang zoekten de duisternis doorbroken is. Want dan kan IK werken in de mens en waar IK werk door Mijn Geest daar is licht, inzicht en zaligheid.

AMEN