Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7470

7470 Zelfreflectie en de verbinding met het geestelijke rijk

3 december 1959: Boek 79

U zou zich vaker aan de gedachten over de eeuwigheid moeten overgeven. U zou de wereld en wat daarmee samenhangt, tijdelijk achter u moeten laten en u in gedachten ermee bezig houden dat toch alles vergankelijk is en wat u zult moeten doen om u onvergankelijke goederen te verschaffen, die blijven bestaan in de eeuwigheid. Verder zou u moeten nadenken over uw verhouding tot God, of die er één is van een kind tot de Vader, of dat God voor u nog ver en onbereikbaar is, tot wie u zich maar zelden wendt in een echt gebed.

U zult uzelf aan ernstige kritiek moeten onderwerpen, hoe u uw levenswandel leidt. Of deze wel overeenstemt met de wil van God, die u toch bekend is: of u een levenswandel in liefde leidt, trouw aan Zijn geboden. Steeds zal zo’n zelfreflectie u tot heil strekken, al kunt u er ook maar weinig tijd aan besteden. Maar elke gedachte die op het geestelijke is gericht, wordt vastgepakt door lichtwezens en hiermee in overeenstemming beantwoord. En steeds zult u hier uw geestelijk voordeel mee doen.

Maar u moet niet alleen aan de wereld en zijn eisen denken. Want zijn goederen zijn vergankelijk en ze zullen u slechts voor korte tijd tot welbehagen dienen, maar u geen geestelijk resultaat opleveren. Maar de tijd loopt ten einde en u hebt allen nog veel arbeid aan uw ziel te verrichten. Dat wil zeggen: u moet eigen fouten en zwakheden afleggen, waarvoor een altijddurende strijd moet worden gevoerd, die kracht vereist, die u voortdurend van God zult moeten vragen. En daarom zult u onophoudelijk moeten bidden, dat wil zeggen steeds uw gedachten op de hemel richten en de Vader al uw zorgen en verlangens voorleggen en om Zijn zegen vragen.

Alles wat u doet, alle geestelijke dan wel aardse bezigheden, moeten onder de zegen van God worden uitgevoerd. En ze zullen steeds een gunstige uitwerking hebben op uw ziel. Want God verlangt alleen maar de band met Hem om u ook Zijn kracht te doen toekomen, die u nodig hebt voor de arbeid aan uzelf. En een voortdurende binding met Hem stelt ook een herhaaldelijk in gedachten in het geestelijke rijk vertoeven voorop en een bewust zich afwenden van de wereld. Elk moment waarop u zich in de stilte terugtrekt, elke gedachte die u opwaarts zendt, is een stap verder omhoog, naar het doel dat u dan ook zeker zult bereiken. U moet niet geheel zonder streven leven, want dan is uw aardse bestaan nutteloos en levert het u geen geestelijke resultaten op.

Maar de band met Hem zal u steeds meer losmaken van de wereld en binden aan het geestelijke rijk, waarin u zich des te vaker verplaatst, hoe dwingender de wereld op u afkomt. De wereld die u spoedig niet meer zal bekoren omdat God de ziel vasthoudt die zich eenmaal aan Hem heeft toevertrouwd en zich bij Hem heeft aangesloten. Maar het kost steeds een strijd met zichzelf, want de wereld houdt de mens gevangen met haar verleidingen en bekoringen. En er is een sterke wil voor nodig, deze verlokkingen te weerstaan en zich tevreden te stellen met geestelijke goederen, waarvan de mens de totale waarde niet kan overzien zolang hij op aarde leeft.

Maar eens zal hij gelukkig zijn met de schatten die hij op aarde verwierf. Eens zal hij weten dat alleen deze waarde hebben en dat alleen die ziel zich gelukkig kan prijzen, die over geestelijke schatten beschikt, waarmee ze kan werken in het geestelijke rijk. Wanneer al het aardse van haar is afgevallen en ze alle vergankelijke goederen van de wereld moest afgeven. Dan zal ze rijk en gelukzalig zijn.

Een mens van de wereld daarentegen staat arm en verlaten aan de poort naar de eeuwigheid. Want de goederen die hij op aarde verwierf, volgen hem niet na in het geestelijke rijk. En aan geestelijke goederen kan hij niets laten zien. Denk daarom vaak aan de dood en uw geestelijke gesteldheid. En probeer op aarde geestelijke goederen te verkrijgen, die eens de graad van licht en gelukzaligheid zullen bepalen, wanneer uw ziel het lichaam zal verlaten en het hiernamaals binnengaat.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte