Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7421

7421 Openbaring 16:18 - Ster

3 oktober 1959: Boek 78

Een geweldig beven zal de aarde doen schudden. Geestelijk zowel als aards zal de wereld voor een schudden staan, zoals de mensen nog nooit hebben meegemaakt vanaf het begin van dit tijdperk. Maar dit is voorspeld, want het is de inleiding op het einde dat niet lang daarna zal volgen. De termijn is niet lang meer en steeds dringender wordt u erop gewezen, omdat u elke dag nog zult moeten benutten uw ziel rijper te laten worden, want de tijd vliegt en u gaat met reuzenschreden uw einde tegemoet.

En dan volgt een eindeloos lange nacht voor al degenen die de dag niet gebruikt hebben om voor het zielenheil te werken, want slechts weinigen zullen dit laatste einde overleven en de nieuwe aarde mogen bewonen - slechts weinigen zullen standhouden in de laatste strijd op deze aarde.

Steeds weer worden u mensen de tekenen van het einde voorgehouden en het laatste geweldige teken is het grote beven. Hoe het tot stand komt is u al gezegd: dat een ster zich uit zijn baan losmaakt en met reusachtige snelheid op de aarde toe ijlt. Dat u daar nog niets van weet, komt door de grote afstand die deze ster nog heeft af te leggen eer hij in het gezichtsveld komt van hen die hem zullen waarnemen.

Maar dan zal de opwinding ook groot zijn, want ieder beseft nu het gevaar waarin het hemellichaam aarde zich daardoor bevindt, maar niemand kan iets doen om dit gevaar te bezweren. En deze laatste tijd, daar u er nu van op de hoogte bent, moet u bijzonder goed benutten, want geen van u weet of hij het gebeuren zal overleven. Geen van u weet welk deel van de aarde wordt getroffen en niemand moet er op rekenen dat het aan hem voorbijgaat.

Het is de laatste waarschuwing van God die Hij nog laat weerklinken voor het einde, om juist voor dit einde geloof te vinden en tevens een ommekeer te bewerkstelligen van de weinigen die nog niet helemaal een prooi zijn van de tegenstander. Denk niet lichtvaardig over al deze voorspellingen. Laat u niet van de wijs brengen door het werk van de schijnbare opbouw dat u in de wereld kunt gadeslaan, maar weet dat de schaduwen van de vernietiging reeds opdoemen, dat er geen lange tijd meer vergaat tot u op de hoogte komt van dat onheil dat u nadert in de vorm van een ster.

Hij wordt uit zijn baan geslingerd, omdat het Gods wil is dat de aarde door een beving zal worden geteisterd, die nog mensen moet en kan redden die van goede wil zijn. Aan voortekenen van het nabij zijnde einde zal het waarlijk niet ontbreken, maar dit voorteken heeft een geweldige uitwerking en veel mensen zullen hun leven erbij inschieten. En niemand kan zich Oost-Indisch doof houden, want het is te geweldig om niet op alle mensen indruk te maken.

Alleen het resultaat is verschillend, want de mensen zullen deels hun zwak geloof laten opleven en zich weer aan God geven, maar deels ook het zwakke geloof verliezen en zich naar de tegenstander keren, wat in een vergroot jagen naar materieel bezit - meestal op onrechtmatige wijze - tot uitdrukking zal komen. En er zal veel nood zijn onder de mensen. En dan bewijst de ware kracht van het geloof zich, die hulp betekent voor die mens die zich gelovig alleen aan God toevertrouwt. Want Hij zal al degenen helpen die van Hem willen zijn, die ook in hun grootste nood aan Diegene denken die hen alleen kan helpen. En de tijd zal aanbreken waarin nog goede arbeid in de wijngaard verricht moet worden om al degenen te hulp te komen die nog zwak van geest zijn en versterking van hun geloof moeten krijgen. Want daarna volgt de tijd van de laatste geloofsstrijd die nog een laatste beslissing eist van de gelovigen. Maar wie volhoudt tot het einde, zal zalig worden.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte