Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/6801

6801 Satanische activiteit in de eindtijd

8 april 1957: Boek 73

Alle demonen zijn losgelaten in de laatste tijd vóór het einde. De hel heeft de laagste geesten uitgespuwd en de vorst van de duisternis geeft hun zijn gedachten in, zodat zij vernietigend zullen werken op de aarde onder de mensen. En u mensen bevindt zich midden in zijn grondgebied en u bent gestadig in gevaar door de helse machten verslonden te worden. Maar zij kunnen u niet dwingen. Altijd nog bent u het zelf die hun bezigheid toelaat, maar u zou zich ook kunnen verweren tegen hun aanvallen en bent waarlijk niet onbeschermd aan hen overgeleverd, omdat de goede geestelijke wereld u evengoed ter zijde staat en slechts wacht op uw roep om hulp om u bij te kunnen staan.

De hel is losgelaten want GOD's tegenstander weet dat hij niet veel tijd meer heeft, en hij benut deze laatste tijd werkelijk op elke manier. Vele helse krachten nemen bezit van de mensen als zij zich niet verweren, als zij zich zelfs verheugen over het optreden van de duistere wereld. De demonen zoeken huns gelijken te beheersen, zij nemen hun lichaam in bezit en realiseren werkelijk satanische dingen. En dat is ook een zeker teken van het einde want zij hebben vaak een makkelijk spel. De mensen gaan al te gewillig op hun voorstellen in en zij voeren ook gewetenloos uit wat zij van hen verlangen. De vorst der duisternis heeft werkelijk grote macht over de mensen verkregen en daarom worden zijn activiteiten steeds openlijker, omdat hij gelooft de uiteindelijke overwinning in de strijd tegen GOD te kunnen behalen.

Daarom zal hij ook alles doen om de mensen tegen GOD op te hitsen, en hij zal niet schuwen ook hen te bedreigen die voor GOD willen werken. Hij zal ze grote moeilijkheden berokkenen door zijn handlangers opdat zij het geloof in GOD zullen verliezen, en hij zal proberen elk van GOD uitgaand Licht te doven omdat zijn verwaandheid geen grenzen kent. En zo matigt hij zich zodanig veel tegenover GOD aan dat de HEER aan zijn activiteiten een spoedig einde maakt.

Maar de mensen worden in deze strijd betrokken en zij moeten zich daarin waarmaken, want zij zijn niet zonder kennis van GOD's Liefde en Macht en zij kunnen HEM in elke nood om hulp en bescherming aanroepen, die hun dan ook zeker verleend wordt. Dus behoeft geen mens de komende nood en verdrukkingen van de kant der duistere wereld te vrezen omdat de weg tot GOD voor ieder openstaat, en geen mens gehinderd kan worden die te gaan.

En het demonische drijven is ook door iedereen makkelijk in te zien en kan hem te denken geven, en waar een goede wil is, vallen zulke machten vergeefs aan omdat de goeden aan GOD's zijde staan en dat daarom de lichtwereld een muur om hen vormt. U, mensen moet wel voorzichtig zijn en altijd waakzaam, maar u hoeft niet angstig te zijn; want uw goede wil verdrijft alle gevaar of weert het af. Daarom ligt het alleen aan u zelf waarheen zich deze wil richt. Elke blik die u in het rijk van de tegenstander werpt, bemerken zijn vazallen, en zij lokken u steeds meer op hun terrein. Daarom is grote oplettendheid geboden, maar ook al degenen zijn verzekerd van kracht om te weerstaan die dit ook ernstig willen.

U kunt wel in verzoeking worden gebracht maar niet gedwongen worden. Toch zal het een strijd zijn en blijven voor u die GOD trouw wilt blijven, en hij zal tot het einde door blijven gaan. Maar u kunt hem weerstaan en als overwinnaar te voorschijn komen; want u heeft evenveel bescherming en hulp van GOD's kant te verwachten als Zijn tegenstander invloed op u krijgt. Maar u beslist zelf aan wie u het grootste recht toekent.

De activiteiten van de hel en haar machten zullen overal te herkennen zijn, en meer dan ooit laten de mensen er zich door beheersen en geven zich daaraan over. Daarom is nu de tijd gekomen waarin GOD Zelf aan de activiteiten van Zijn tegenstander een einde maakt en hem en zijn aanhang ketent, opdat er weer vrede is onder de mensen die van goede wil zijn.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte