Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/6023

6023 Eindopenbaring van GOD

14. Aug. 1954: Boek 65

U gaat met zekerheid het einde tegemoet, en daarom openbaar IK MIJ aan u om u niet in onwetendheid te laten over wat het einde voor u zal beteken. IK openbaar MIJ aan u opdat u het aardse leven in de juiste zin leeft, opdat u het einde niet behoeft te vrezen.

U, mensen gelooft echter niet in een einde van deze aarde, en daarom wijst u alle vermaningen en waarschuwingen af die u door Mijn openbaringen worden gegeven. En u bespot en lacht hen uit die u het naderende einde aankondigen, u meent dat uzelf wijs bent en voelt uzelf verheven boven de kennis die door MIJ op ongewone wijze aan een mens (B.D.) wordt gegeven. U bent geestelijk blind en kunt zelf niets zien, maar u gelooft hen niet die ziende zijn en u wel kunnen zeggen in welk uur u leeft.

Het is net als in de tijd van Noë, (de zondvloed) waarin IK de mensen evenzo het naderende onheil aankondigde en ook geen geloof vond. Toen werden ook de verkondigers van het gericht bespot en gehoond, tot de dag kwam dat de spotters aan het gericht ten offer vielen.

En ook nu zal het weer zo zijn. Weer wordt het gericht al lang vóór de tijd aangekondigd en zal ook steeds verder worden verkondigd. Maar plotseling en onverwacht zal de laatste dag komen voor deze aarde en al haar ongelovige bewoners, want Mijn Woord is waarheid en wordt vervuld als de tijd is gekomen.

Maar wie gelooft dat u, mensen zich midden in deze tijd bevindt en dat u nog slechts een korte tijd hebt tot het einde? Wie gelooft dat u voor een omwenteling staat, voor iets wat geen mens op deze aarde ooit beleefd heeft?

Wie laat zich nog beïnvloeden door goddelijke openbaringen en voorspellingen die het naderende einde betreffen? Wie van u, mensen verwacht het einde bewust en bereidt er zich op voor? Het zijn er slechts weinige die geloven wat door profeten en zieners werd verkondigd, en deze weinige oogsten alleen spot en hoon als zij hun geloof daarin belijden en proberen op hun medemensen in te werken. Slechts weinigen luisteren naar Mijn Stem en leven zo dat het einde hen niet verschrikt, maar veel eerder vreugde bij hen losmaakt met het oog op de zalige tijd die op het einde van deze aarde zal volgen.

IK wil echter hun aantal vermeerderen en zou graag willen dat nog veel mensen tot inzicht kwamen dat de tijd vervuld is. IK wil MIJ ook aan hen nog openbaren die totaal zonder kennis zijn, want hun wil trotseert MIJ nog en dwang oefen IK niet uit. Daarom stel IK MIJ tevreden met hen die Mijn Woorden geloven en er voor instaan, en dezen geef IK 'n grote welbespraaktheid, IK laat hen spreken in Mijn plaats. En ofschoon ook zij weinig succes zullen hebben, zal toch de wereld kennis nemen van de aankondigingen over het aanstaande einde. Het zal niet aan aanwijzingen ontbreken, want overal in de wereld zal van het einde gesproken worden. Op weinigen zal het echter zo'n indruk maken dat zij het geloven, en er zich op voorbereiden.

En IK zal al diegenen ondersteunen die het zich als opdracht hebben gesteld om ophelderend bezig te zijn. IK zal dus alle pogingen zegenen die tot doel hebben dat te verspreiden, wat in de vorm van openbaringen tot u, mensen wordt gebracht. En op die manier zal overal de boodschap van het aanstaande einde bekend worden, maar spoediger dan u vermoedt zullen Mijn openbaringen waar blijken te zijn.

En de mensen zullen dagen vol verschrikkingen beleven en daardoor gewezen worden op de waarheid van Mijn Woord. Maar zij zullen ook dan nog de tijd hebben om zich voor te bereiden op het einde, dat op deze dagen van verschrikking onherroepelijk zal volgen. En of men u die Mijn openbaringen verspreidt gelooft of niet gelooft, moet u niet storen. Laat niet na te verkondigen van wat zal gebeuren. Waarschuw en vermaan uw medemensen, breng hen Mijn openbaringen en verkondig het aanstaande gericht dat ieder mens aangaat, ook als zij uw woorden niet willen geloven.

AMEN