Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/5968

5968 Gods zekere hulp in de komende nood

31. May. 1954: Boek 65

De wereld zal u mensen nog veel te doen geven in een tijd van onrust, die aan het einde voorafgaat. Want steeds meer zult u de wereld zien en het geestelijke zal op de achtergrond raken gezien de hachelijke situatie waarin u mensen zult geraken en die toch gemakkelijk te verdragen is als u zich op het geestelijke instelt, als u zich alleen bij Mij zult aansluiten en Mij om bijstand vraagt. U zult de komende tijd alleen maar op een verdraaglijke manier kunnen doorstaan met de juiste instelling tegenover Mij.

Geloof deze Woorden van Mij en laat Mijn Beeld in u niet verbleken. Dat wil zeggen verplaats Mij niet naar de achtergrond terwille van de wereld, want Ik ben ook Heer van deze wereld en Ik kan u waarlijk uit alle nood wegleiden en voor alle gevaren bewaren, als u alleen maar Mij aanwezig zult laten zijn, als u geen dag voorbij laat gaan zonder u innig bij Mij te hebben aangesloten en als u zich in Mijn Liefde en Genade aanbeveelt. Ik wil voortdurend in uw gedachten zijn en u moet u door niets van Mij laten scheiden.

Het besef, dat Ik u altijd kan helpen en ook helpen wil, moet u in elke aardse nood stil en met vertrouwen geduldig laten wachten tot Mijn hulp komt. Want die komt, zodra u zich maar aan Mij vasthoudt en u aan Mij en Mijn Wil overgeeft. Wie zal u wel kunnen helpen als Ik dat niet kan? En bestaat er wel een nood, die groter is dan Mijn Macht? En Ik beloof u Mijn hulp, wanneer u van Mij zult willen zijn en blijven, wanneer u voor Mij partij kiest en Mij de eerste plaats in uw hart geeft.

Wat kan de wereld u doen? Zolang u zich bij Mij aansluit, bent u toch sterker dan de wereld, dan alle bedreigingen en lasten die u van de kant van Mijn tegenstander zijn toebedacht. Ik kan deze ook verre van u houden en Ik doe het, als u er serieus naar streeft Mij en Mijn rijk te verwerven. En al dondert en raast het om u heen, u zult stil en zonder gevaar de grootste storm aan u voorbij kunnen zien trekken, omdat Ik hem zal gebieden u niet te treffen.

Schenk daarom geen aandacht aan de wereld en de wirwar ervan. Laat u niet beangstigen en teneer drukken door zaken, die uw aardse leven betreffen. Richt uw ogen alleen vol vertrouwen op Mij en strek uw hand uit naar Mij en Ik zal u wegleiden uit alle nood. Ik zal u veilig leiden, ook over oneffen wegen. En zonder gevaar zal uw ziel het doel bereiken. Aards en geestelijk zal Ik u onder Mijn hoede hebben en u kracht geven in de komende tijd.

Amen