Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/5766

5766 Het aandringen van de Geest - Ontevredenheid

10 september 1953: Boek 63

Wel wordt u gedreven door Mijn Geest om Mijn wil te vervullen, maar u wordt er niet toe gedwongen. Want dwang zou uw ziel schaden. Offert u echter uw will geheel en al aan Mij op, geeft u bewust elke weerstand tegen Mij op, zodat u dus alleen Mij ter wille wilt zijn, dan zult u niet anders kunnen dan u in de ordening op te houden die Mijn basisprincipe is van eeuwigheid. U zult dan niet meer bewust in strijd met deze ordening handelen. U zult zich steeds zo gedragen, zoals Ik het van u verlang. U zult dus niet meer bewust zondigen, want u leeft dan bereidwillig de aandrang van de Geest na. U laat u door hem leiden en dus wordt u door Mij geleid, en waarlijk juist.

Maar u zult ook meer moeten en kunnen doen, dan alleen de zonde vermijden en het onrecht verafschuwen. U wordt ook daartoe aangemoedigd door Mijn Geest. Maar geeft u niet toe aan Zijn aandrang, dan bent u ook niet tevreden met uzelf, zonder echter gezondigd te hebben. Want u handelt weliswaar niet in strijd met de geboden van de liefde voor God en de naaste, maar u vervult ze ook niet ijverig. En uw ziel wordt zich van een tekort bewust. En het bedrukt haar, want ze voelt dat ze geen vooruitgang boekt in haar ontwikkeling.

Elke ontevredenheid met uzelf is een uiting van de ziel die zich bezwaard voelt. U mensen zult niet steeds op hetzelfde niveau moeten blijven staan, u zult moeten streven. U zult alles moeten doen wat de positieve ontwikkeling bevordert. U moet voortdurend aan uzelf werken en daartoe spoort de Geest u voortdurend aan. Neemt u Zijn stimulering in acht, dan zult u ook een innerlijke vrede bespeuren. Want u hebt dan Mijn wil vervuld en dit gevoel maakt u gelukkig.

Het opgaan van uw wil in Mijn wil acht Ik juist en wordt door Mij zeer gewaardeerd. Maar probeer ook in daden om te zetten wat u Mij belooft. Tracht voortdurend meer liefde te geven, onbaatzuchtige werken van liefde te verrichten. Probeer uw hele leven te laten berusten op liefde, dan zult u leven in overeenstemming met Mijn Geest in u. En dan luistert u alleen nog naar Hem en slaat geen acht op alles wat van andere zijde tot u gesproken wordt.

Laat de Geest in u de opperheerschappij verkrijgen. Onderwerp u geheel en al aan Mijn wil en blijf voortdurend streven naar volkomenheid. En uw hart zal van een vrede vervuld zijn, die blijk geeft van Mij en Mijn tegenwoordigheid in u. Want dan bent u zich bewust van Mijn aanwezigheid en u zult niet anders kunnen dan leven in volledige harmonie met Mij en Mijn Geest.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte