Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/5271

5271 Massale sterfte 't Voortijdig wegroepen van de zwakken van geloof Beslissing

13 december 1951: Boek 58

En het zal gebeuren zo als IK het verkondigd heb. Eerst zal er een massale sterfte inzetten en u zult het beschouwen als toeval, als ongeval, u zult elke andere verklaring eerder laten gelden dan deze ene: dat IK Zelf de mensen in grote getale wegroep die in de laatste strijd op deze aarde zouden falen, die te zwak zijn om weerstand te bieden en toch ook Mijn tegenstander niet in handen mogen vallen. Want IK ken de harten van de mensen en laat diegene niet ten prooi vallen aan het eeuwige verderf die nog een klein vonkje liefde in zich draagt en dit vonkje nog kan doen opleven, is het niet op aarde dan in het rijk hierna tot waar Mijn Liefde en Erbarming ook reikt om hulp te brengen.

Het zal gebeuren zoals IK het heb verkondigd. Er zal nood en ellende zijn in zo'n mate dat ieder die wil zal inzien dat het de tijd van het einde is. Doch alleen daar zal ellende zijn waar de mijnen te herkennen zijn, want deze ellende wordt door de medemensen bereid om de mijnen het geloof af te nemen in hun GOD en Schepper van eeuwigheid, in WIE ze hun VADER zien en DIE ze trouw willen blijven.

De tegenstander werkt tegen MIJ en hij gebruikt de mensen die aan hem gebonden zijn om de schandelijkste daden uit te voeren tegen de mijnen. Hij wil ze MIJ ontrouw maken en treedt daarom met meedogenloze middelen op, waartegen de mijnen nauwelijks in staat zijn stand te houden. Maar de kracht van Mijn Liefde houdt ze overeind, de kracht van Mijn Liefde heeft succes en of ook de mijnen naar buiten toe in de grootste nood zijn, zij blijven standvastig en overwinnen al het vijandige, omdat ze het kunnen met Mijn kracht.

De tijd loopt ten einde. Wat u heden nog niet geloofwaardig voorkomt, zult u binnenkort meemaken, een omwenteling in elk opzicht die alle mensen schade berokkent en van alle mensen een instelling tegenover MIJ vereist, de Schepper en Behouder van eeuwigheid. En die instelling kan alleen zijn: bekennen of afwijzen. Dat is de beslissing die nog moet vallen voordat het einde er is. IK zal met kracht binnendringen in uw gedachten en u zult MIJ kunnen opnemen of afwijzen. Doch het is de beslissing voor de eeuwigheid die u dan neemt. En daarom is ook het boosaardig werkzaam zijn van Mijn tegenstander toegelaten omdat hij bijdraagt tot de uiteindelijke beslissing voor MIJ of hem. Hij gebruikt zijn bevoegdheid ver voorbij de aan hem gestelde grenzen, hij kwelt de mijnen ongewoon hard en geeft zijn aanhangers volop - aardse goederen, eer en roem, en daarom erkennen ze hem liever als hun heer en verloochenen MIJ.

Doch IK laat alleen maar de sterken (van geloof) het einde meemaken, die MIJ trouw zijn en blijven en de kracht van Mijn Liefde voortdurend in ontvangst nemen. De zwakken echter neem IK weg, doordat IK hen wegroep voor het einde komt, opdat ze niet in handen van Mijn tegenstander vallen en eeuwige tijden moeten boeten. Doch die volharden in het kwaad zullen omkomen op de dag van het gericht, want ook aan hen wordt Mijn genade vaak genoeg toegestuurd, maar ze achten haar niet en gaan bewust in het kamp van de tegenstander en dus moeten ze ook zijn lot delen als het einde gekomen is - want alles zal vervuld worden wat IK door zieners en profeten liet verkondigen.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte