Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/4531

4531 Het komen in de wolken - De wegneming (III)

4 januari 1949: Boek 52

"IK zal tot u komen om u in Mijn rijk te halen". Denk in uren van nood aan deze belofte en verwacht dan MIJ en Mijn hulp, en geloof vast dat IK zal komen als uw Redder, als de nood ondraaglijk is geworden. Maar vrees niet, want IK ben machtiger dan hij die u in het verderf wil storten. U moet weten dat het voor MIJ gemakkelijk zou zijn hem te vernietigen, maar daarmee is niets bereikt. Zijn vele aanhangers zouden zijn activiteiten voortzetten, als zij niet evenzo werden vernietigd. Maar dat is onmogelijk omdat alles wat door Mijn GEEST DIE schept is voortgebracht, blijft bestaan tot in eeuwigheid. Niets kan dus vergaan van wat Kracht is uit MIJ, want die Kracht is onvergankelijk.

Maar IK zal u redden uit zijn macht omdat IK hem in ketenen leg, en met hem alle die tot hem behoren. U echter wordt in een rijk van vrede gebracht, waarin u mag leven net als in een paradijs tot IK u weer verplaats op de nieuwe aarde, waar u zult leven naar Mijn Wil. En al schenkt ook bijna niemand geloof aan deze belofte, deze voorspelling, toch zal ze verwezenlijkt worden. Want wanneer IK kom in de wolken beëindig IK ook de u bekende natuurwetten, en IK u op neem in levende lijve tot MIJ voor de ogen van uw medemensen die een prooi zijn van Mijn tegenstander. Zij beleven dus in zekere zin iets onnatuurlijks, waaraan zij nu nog niet willen geloven.

U echter die de mijne bent, u weet dat voor MIJ niets onmogelijk is. Dus weet u ook dat IK de natuurwetten kan opheffen of kan uitschakelen, als het voor Mijn heilsplan van eeuwigheid nuttig is. En u weet de betekenis en het doel van alle scheppingen en van Mijn heilsplan van eeuwigheid. Dus weet u ook dat elke verlossingsperiode een einde heeft, en dat u nu staat in de laatste tijd vóór het einde van deze verlossingsperiode. Daarom twijfelt u ook niet aan deze openbaringen, die IK de mijnen reeds heb gegeven sinds het begin van deze verlossingsperiode. U houdt het voor mogelijk en moet er ook vast in geloven, opdat u dan de zware tijd kunt doorstaan. Altijd met de gedachte en in de hoop op Mijn zekere hulp en Mijn komen van boven.

En wat de mensen u ook aan kwaad zullen aandoen laat het toe, want zij zullen hun straf ontvangen en dat zal bitter voor hen zijn. Zij zullen zien hoe u voor hun ogen omhoog wordt geheven, terwijl de dood op hen loert en zij nergens redding kunnen vinden. Zij worden verslonden door de aarde en een ellendig lot zal hun beschoren zijn, nl. opnieuw te worden gekluisterd in de harde materie van de nieuwe aarde. U echter zult de rechtvaardige vereffening verkrijgen. Elke nood zal ten einde zijn en vrij en vrolijk zult u leven op de nieuwe aarde, in een paradijsachtige omgeving en omringd door liefde in directe verbinding met MIJ. Want dan kan IK vaak vertoeven temidden van de mensen die puur tot liefde zijn geworden.

Zo ziet het einde er dus uit dat u steeds en steeds weer werd voorspeld door zieners en profeten, en dat u werd aangekondigd sinds het begin van deze verlossingsperiode opdat de mensheid zou geloven. Maar nauwelijks iemand neemt deze voorspellingen ernstig. De dag zal echter komen waarin alles zal gebeuren het laatste gericht zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte