Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/4104

4104 Gods wil - De stem van het hart - Innerlijke aandrang

13 augustus 1947: Boek 50

U die Ik liefheb omdat u op Mij aanstuurt, u zal Ik gevoelsmatig in uw hart leggen wat u doen en wat u laten moet. En als u zich aan Mij toevertrouwt in het gebed, als u Mij voorlegt wat u belast of in gedachten bezighoudt, zult u het in uw hart gewaarworden. En waar u zich nu toe gedrongen voelt of waar u naar verlangt, doe dat, en het zal juist zijn voor mijn ogen. Wanneer u zich in het gebed bij Mij aanbeveelt, dan zult u niet meer kunnen zondigen. Want dan laat Ik een zonde niet meer toe. Vraagt u Mij om mijn bescherming, dan verleen Ik u deze. En u zult u dan gerust aan de stem van het hart kunnen overgeven, dat wil zeggen: doen waarnaar uw hart verlangt.

Ik ben uw Vader. Ik wil dat u vol vertrouwen tot Mij komt. En Ik wil u waarlijk zo bedenken, zoals een liefdevolle Vader dat doet. Ik wil u geven wat u gelukkig maakt, voor zover het u geen schade toebrengt. En daar u het zelf niet kunt overzien, wat goed voor u is of wat schadelijk is voor de ziel, kom dan bij Mij. Geef u geheel aan Mij over. Leg Mij uw noden voor, geestelijk dan wel aards, en Ik wil u antwoorden. Dat wil zeggen: Ik zal mijn wil in uw hart leggen, zodat u dus het goede zult willen, wat u dan ook kunt verwezenlijken.

En zo zult u met alle verzoeken tot Mij kunnen komen en u zult nooit zonder antwoord blijven. Want dit leg Ik in uw hart. Maar u zult aandacht moeten schenken aan de stem van het hart. U zult moeten weten dat elke innerlijke aandrang steeds de invloed is van krachten die u willen overreden iets te verwezenlijken of na te laten. Krachten der duisternis zullen u willen verleiden tot zonde, krachten van het licht tot een Mij welgevallig handelen.

Laat de krachten van het licht invloed op u krijgen, dan zult u nooit kunnen zondigen. En vertrouw u toe aan deze krachten, telkens wanneer u met Mij verbinding zoekt in het gebed, als u met Mij samenspraak houdt en Mij in al uw noden om raad vraagt. Ik heb mijn schepselen lief en heb alleen hun zielenheil als doel. En waar dit niet in gevaar is, verleen Ik hem alles, ook aardse vreugden, als deze het geestelijke streven niet benadelen. Maar steeds wil Ik uw Leidsman zijn. Steeds moet u aan Mij de beslissing overlaten en na innig gebed uw hart raadplegen, en het zal u waarlijk juist leiden.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte