Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/3732

3732 Oefening om de stem van de geest te horen

1 april 1946: Boek 47

U zult de stem van de geest duidelijk in u vernemen als u daar verlangen naar koestert en zelf dit verlangen aan God bekend maakt door middel van gedachten. Want door deze wilsuiting door middel van gedachten, maakt u zich bekwaam om gedachtenstromingen uit het geestelijke rijk in u op te nemen. Als u niet zelf uitsluitsel wenst, kan u geen opheldering ten deel vallen. Maar God komt aan elk verlangen van het hart tegemoet en bedeelt u naar uw graad van rijpheid en uw wil.

Maar u zult waakzaam moeten zijn ten aanzien van uw gedachten die, als u zich met geestelijke problemen bezig houdt, op verschillende manieren tot u komen. Ze zullen verschillende indrukken op u maken, u aanneembaar of niet aanneembaar voorkomen. En wanneer u tevoren innig hebt gebeden om verlichting van geest, dan zult u zonder bezwaar dat, waartoe het u aanzet, kunnen aannemen of laten vallen. U zult dan kunnen afgaan op uw gevoel en u zult het juiste aannemen, maar het valse afwijzen.

Al naar gelang de diepte van uw verlangen naar waarheid, treffen de gedachten uit de geestelijke wereld u. Zo blijft een mens die ernstig de waarheid begeert, door verkeerde gedachtenstromingen onaangeraakt, omdat dan de invloed van onzuivere krachten niet meer volstaat het denken van de mens gevangen te nemen. Want de lichtwezens kunnen dan vrij werken en de mens zal zich zonder bezwaar openen voor hun overdracht door middel van gedachten.

U zult u moeten oefenen in dit proces van geestelijk werkzaam zijn. Dat wil zeggen: u zult uw innerlijk leven meer aandacht moeten schenken, u vaker in de stilte moeten terugtrekken en langere tijd in gedachten moeten blijven stilstaan bij een probleem waarover u opheldering wenst. Er moet echter aan deze oefening steeds een innig gebed voorafgaan, opdat u de verbinding met God tot stand brengt en dus ook met de geestelijke krachten die volgens Zijn wil werken en wier werkzaam zijn bestaat uit het overbrengen van geestelijke lering die volkomen waar is. Deze innige verbinding beschermt u tegen het binnenkomen van verkeerde krachten, wier streven begrijpelijkerwijs is, uw denken te vertroebelen en te verwarren. Want de strijd van de duisternis tegen het licht, en omgekeerd, ligt aan alles ten grondslag en zal nog eeuwige tijden worden gevoerd.

Maar wie God erkent als het meest liefdevolle, wijze en almachtige Wezen, wie bewust met dit hoogst volmaakte Wezen in verbinding treedt, wie zich voortdurend inspant om Zijn wil te vervullen en dan op deze voorwaarden in de zuivere waarheid wenst te staan, die laat God niet ten prooi vallen aan de krachten der duisternis. Hij zelf onderricht hem door middel van gedachten. En de mens hoeft alleen maar zijn hart te openen, naar zijn innerlijk te luisteren en aandacht te schenken aan zijn gedachten, en hij zal waarlijk op het juiste spoor zijn en opheldering verkrijgen waarover hij opheldering wenst. Want God, als de eeuwige Waarheid, wil ook Zijn schepselen de waarheid doen toekomen. God, als de eeuwige Liefde, verlangt echter ook de wil van de mens om zich eveneens tot liefde te vormen. En wie dit nastreeft, streeft ook naar de waarheid, omdat God, de Liefde en de Waarheid niet zonder elkaar te denken zijn.

En zo is ieder mens die tot liefde bereid is en verlangt naar de waarheid, ook in staat de stem van God te vernemen, die zich uit door de geest in de mens, door middel van gedachten of in een hogere toestand van rijpheid van de ziel ook hoorbaar. En steeds zal het dezelfde waarheid zijn die de mens wordt aangeboden. Waarheid die geheel overeenstemt met het woord dat Gods grote liefde de mensen op aarde rechtstreeks doet toekomen door gewekte dienaren en profeten die Hem in vrije wil hun diensten hebben aangeboden om de dwalende zielen te helpen in hun grote geestelijke nood. Want de geestelijke duisternis is overgroot en de mensen hebben dringend hulp nodig, willen ze zalig worden.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte