Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/3482

3482 Verbinding met God - Toevoer van kracht

17 mei 1945: Boek 45

Neem elke gelegenheid te baat om de verbinding met Mij tot stand te brengen door het gebed en werken van liefde, en u zult nooit zonder kracht zijn. In welke levenssituatie u zich ook bevindt, u hebt voortdurend de toevoer van Mijn kracht nodig. En u opent zich hiervoor door het innige gebed. En als u in liefde werkzaam bent, stroomt Mijn kracht eveneens in u over, omdat u Mij - de Liefde Zelf - dan tot u trekt. En zo hoeft u niets te vrezen, zwakte noch gelatenheid, zolang u in liefde bezig bent en bidt, zolang het gebed uit het hart naar Mij opstijgt. Want dan hoor en verhoor Ik u, zoals Ik het u heb beloofd. Geloof en vertrouw als u bidt, dan kunt u er ook zeker van zijn dat uw verzoek vervuld wordt.

Mijn wil stuurt uw lot in overeenstemming met uw geloof. En Mijn wil kan nood en leed te allen tijde verdrijven. Maar Mijn Liefde bedenkt de mijnen steeds duidelijk, opdat ze hun Vader zullen herkennen als Hij Zich openbaart. En tot de mijnen reken Ik allen die in het gebed dicht bij Mij komen, die elk stil ogenblik benutten om tweespraak met Mij te houden, die hun gedachten vaak naar Mij opzenden, die Mij zoeken uit eigen aandrang en wier harten vurig verlangen naar Mij en Mijn nabijheid.

Hen kom Ik steeds te hulp, opdat hun geloof sterk zal worden, opdat ze zich steeds voelbaarder van Mijn kracht bewust worden en ze Mij herkennen in elk gebeuren op hun levensweg. In voortdurende verbinding met Mij te blijven, verzekert hen te allen tijde van Mijn bescherming en Mijn hulp. Want de verbinding met Mij bevrijdt hen ook van geestelijke nood, omdat Mijn Geest in hen kan werken. En Mijn Geest leidt hen juist. Mijn Geest wijst hun elke weg, elk woord en elke daad. En daarom kan de mens die zich voortdurend met Mij verbindt, zorgeloos zijn levensweg afleggen. Want Ik pak zijn hand en leid hem. En zijn weg zal gezegend zijn.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte