Boek 27

book.description

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven label.action
1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één" 15. Dec. 1940 669 Afdrukken
1741 Kwellingen van de ziel in het hiernamaals - Het verlangen naar aards goed 17. Dec. 1940 393 Afdrukken
1742 Het laven van de behoeftigen (Mijn opdracht) 17. Dec. 1940 432 Afdrukken
1749 De nood van de ziel vereist leed - "Vader, uw wil geschiede" 25. Dec. 1940 395 Afdrukken
1757 Gedachten zijn geestelijke kracht 30. Dec. 1940 387 Afdrukken
1762 De strijd tegen de leer van CHRISTUS De vervolging van hen die HEM belijden 02. Jan. 1941 404 Afdrukken
1765 Juistheid van denken en handelen naar de aan God onderworpen wil 05. Jan. 1941 424 Afdrukken
1772 Leven in de eeuwigheid - Betrekkingen - Weerzien 10. Jan. 1941 480 Afdrukken
1783 De komende heerser naar Gods wil 22. Jan. 1941 454 Afdrukken
1792 Hemelse gelukzaligheid - Eeuwige heerlijkheid 28. Jan. 1941 148 Afdrukken
1795 Voortekenen van de wereldcatastrofe 30. Jan. 1941 539 Afdrukken
1797 De plicht om de goddelijke openbaringen te verspreiden 30. Jan. 1941 385 Afdrukken
1798 Het uur van de dood 31. Jan. 1941 628 Afdrukken
1807 Om goddelijke genade moet worden gebeden - Niet willekeurig - Predestinatie 12. Feb. 1941 401 Afdrukken
1810 Scheppingen - Miniaturen 14. Feb. 1941 390 Afdrukken
1811 Menselijke "correctie" van de boodschappen van boven 15. Feb. 1941 433 Afdrukken
1812 De geestelijke wereld - Paradijselijke staat 15. Feb. 1941 425 Afdrukken
1814 Gemeenschappelijke godsdienst - Traditie 16. Feb. 1941 386 Afdrukken
1815 Het streven van de tegenstander al het mystieke als dwaling voor te stellen 16. Feb. 1941 394 Afdrukken
1823 Erupties - Verscheidenheid van hemellichamen 21. Feb. 1941 459 Afdrukken
1827 Het komen in de wolken - De wegneming (I) 24. Feb. 1941 402 Afdrukken
1829 Is plichtsvervulling voldoende? 24. Feb. 1941 446 Afdrukken