Izvor: https://www.bertha-dudde.org/hr/proclamation/8427

8427 NISKO DUHOVNO STANJE LJUDI ČINI KRAJ NUŽNIM

3.ožujka.1963: Knjiga 89

Jednom kada je netko proniknuo u duhovno znanje on je također ovlašten izvršiti sud u svezi s duhovnim stanjem čovječanstva, i on će shvatiti da duhovni napredak na ovoj zemlji više nije moguć.... On će biti sposoban opaziti da se vrlo rijetko živi u skladu sa zapovijedima ljubavi prema Bogu i bližnjemu i da zanemarivanje ovih zapovijedi uvijek rezultira u sve većoj tmini.... On će također znati da je sama ljudska volja odlučujući činbenik i da je ova također zloupotrebljena, pošto se ona povećavajuće okreće prema neprijatelju [[= Sotoni]] što objašnjava zašto su ljudi pod njegovom kontrolom. Spasenje bi zasigurno bilo moguće samo da su ljudi bili voljni prihvatiti Riječ Božju, koju On Osobno dostavlja na Zemlju i koja zaista ima snagu dovesti do promjene u ljudskom razmišljanju.

Ipak baš ova voljnost nedostaje i tako se čovječanstvo neopozivo približava kraju.... na taj način će neduhovno stanje biti zaustavljeno i nova etapa iskupljenja će započeti koja će zaustaviti beskrajno propadanje u bezdan, i biće koje je zakazalo/podbacilo kao ljudsko biće će još jednom biti integrirano u proces povratka, u skladu sa Božanskom voljom. Svatko tko je proniknuo u duhovno znanje će također razumjeti sve što se događa.... on će znati da jedan period Spasenja završava i da novi započinje, pošto on zna razlog neduhovnog stanja ljudi i također da Božja ljubav nastavlja stvarati uvijek nove mogućnosti da bi bića, koja su jednom proizašla iz Njega, dovela do njihova cilja. I jedino oni ljudi koji su proniknuli u duhovno znanje mogu ponuditi malu pomoć prenoseći njihovo znanje svojim bližnjima.... ali onda slobodna volja treba opet biti pripremljena da bi prihvatila takvo znanje. A ljudska volja je izuzetno oslabljena.... Čovjek sebe zasigurno može postaviti u stanje snage i takođe ostvariti snažniju volju, ali to zahtjeva od njega da sam živi u ljubavi i da uzme put k Isusu Kristu Koji je, kroz Svoje raspeće, postigao neizmjerljive blagoslove, stoga također i snaženje volje.... Djela ljubavi će uvijek osobu obdariti snagom, a poziv upućen Isusu Kristu će osnažiti volju, jer onda volja više nije potpuno odvraćena od Boga, jer svatko tko je aktivan u ljubavi također uspostavlja kontakt sa Bogom, Vječnom Ljubavi. I svatko tko zaziva Isusa Krista priznaje Ga kao Iskupitelja svijeta i na taj način također kao Boga Osobno, Koji je u Isusu Kristu postao ljudsko biće.... Otud svi vi možete izbjeći ovo stanje nemoćnosti/slabosti, vi niste prepušteni vašim vlastitim sredstvima u vašoj bespomoćnosti, nego je snaga uvijek na vašem raspolaganju samo ako vi žudite za njom, ali sve dok su vaše srce i uši neprijemčivi za nju njihove riječi će ostati bez rezultata, vaša volja će ostati slaba i neprosvjetljena i neće udovoljavati vašoj životnoj svrsi.

Bog, međutim, s Njegove strane neće nikad nad vama vršiti prisilu, biti će skroz prepušteno vašoj volji na koji način ćete se odnositi sa instrukcijama vaših bližnjih, ipak one će vam biti prenešene tako da vi također možete sami donijeti ovu odluku, Ako ih, međutim, vaša volja odbaci i vi ne možete pronaći izlaza iz stanja zamračenosti onda ste zapleteni u mrežu laži i pogrešaka koju vi sami više ne možete poderati, pošto vas drži ograničenima i bila je bačena na vas od strane neprijatelja osobno. I onda je jedina preostala opcija slomiti neprijateljevu silu, to jest, otkloniti od njega mogućost da zlostavlja ljude na Zemlji, što znači razlaganje/razvrgnuće Zemlje sa svim njezinim tvorevinama baš kao i živim tvorevinama sve do ljudskog bića.... stoga kraj za vas ljude sa posljedičnim prognanstvom u tvrdu materiju i preoblikovanje svih materijalnih tvorevina u svrhu pružanja zaklona i dalje ograničenim/zavezanim duhovnim supstancama, koje također trebaju postići viši razvoj na ovoj zemlji....

Duhovna promjena na ovoj zemlji je nemoguća pošto ljudi ne uspijevaju sakupiti volju za to.... Pa ipak ono što će pratiti potonje će također demonstrirati duhovnu promjenu, jer nakon kraja stare zemlje podignut/pojavit će se nova zemlja sa neusporedivo divnim tvorevinama, sa duhovno sazrelim/usavršenim ljudima koji su prošli svoj test vjere i volje na ovoj staroj zemlji i koji će biti vraćeni na novu zemlju kao korijen nove ljudske generacije.... Jer oni će biti duhovno probuđeni, oni će znati o Božjoj ljubavi i Njegovoj vladavini i aktivnosti diljem svemira i oni će također znati da sve tvorevine jedino služe jednom palim duhovnim bićima da postignu potpunu zrelost/savršenstvo, oni će znati da se Božanski red mora poštovati i da će sve što napusti ovaj red trebati beskrajno dugo vrijeme da bi jednog dana ponovno doseglo svoj cilj, da se integrira sa zakonom vječnog reda i živi život nesebične ljubavi....

A na kraju jednog zemaljskog perioda ljubav će se potpuno ohladiti među ljudima, otud će na Zemlji biti duboka tama, jer jedino ljubav je svjetlo koje prodire u tamu.... I jedino onaj koji živi u ljubavi će također proniknuti u duhovno znanje, on će unutar sebe zapaliti svjetlo i svi užasi tame će za njega biti završeni.... I ovo blistavo svjetlo će osvjetliti novu zemlju, i svi ljudi će biti potpuno prosvjetljeni jer oni žive u ljubavi i hodaju sa Bogom, Koji je Sama Ljubav i Svjetlo vječnosti.

AMEN

Translated by Lorens Novosel